Op vrijdag 1 september was het zo ver. Na een intensief voortraject verzamelden zich 18 enthousiaste mensen bij de Rijksacademie in Den Haag, klaar voor hun Traineeship RijksInkoop Professionals (TRIP). Het traineeship biedt hun de kans om het inkoopvak op topniveau binnen de Rijksoverheid te leren kennen.

Wees welkom
Rutger Stelwagen (Businessmanager ICG) heet iedereen welkom tijdens deze kick-off en eerste kennismaking. Uit 130 aanmeldingen selecteerde het Rijk deze 16 dames en 2 heren die de komende 2 jaar aan de slag gaan bij minimaal twee inkoopuitvoeringscentra van het Rijk en tegelijkertijd aan een 2-jarig opleidingsprogramma beginnen.

Waarom is het eigenlijk zo leuk om bij het Rijk te werken?
Eveline van Petten werkt aan verschillende projecten binnen het Rijk. Zo organiseert Eveline de inkoopklas en werkt zij samen met Rutger aan TRIP. “Ik werk al 25 jaar binnen het Rijk en heb al meerdere functies gehad bij verschillende departementen. Je leert heel veel mensen kennen.” Het Rijk heeft gewoon zo veel moois te bieden, zegt Eveline. Rutger beaamt dit. Het Rijk is een diverse werkgever.

Hoe goed kennen jullie het Rijk al?
Maar hoeveel weten de trainees eigenlijk van het Rijk? Hoeveel geld gaat er om binnen de rijksinkoop? Welk percentage is ICT gerelateerd? Aan de hand van enkele lastige vragen geeft Rutger de trainees een beeld om wat voor bedragen en cijfers het gaat binnen de rijksinkoop.

De trainees leren elkaar op een creatieve manier kennen
Na de inkoopgerelateerde vragen, is het tijd om elkaar wat vragen te stellen. Elkaar beter leren kennen door jouw eigen hand. Hoe werkt dat? Je tekent jouw hand op een A4 en bij elke vinger schrijf je een antwoord op een van de vijf vragen, zonder jouw naam er bij te zetten. Welke hand hoort bij wie?

De Rijksacademie verzorgt het opleidingsprogramma voor de trainees
Vervolgens is het woord aan Tom Mostarlić, projectleider I&A-opleidingen bij de Rijksacademie. Tom vertelt dat de Rijksacademie voor Financien, Economie en Bedrijfsvoering zo’n 100 opleidingen per jaar verzorgt. Voor deze nieuwe lichting trainees ontwierp de Rijksacademie een speciaal tweejarig opleidingsprogramma met de allerbeste docenten. Je wordt opgeleid tot inkoopadviseur. Je maakt kennis met het overheidslandschap, het inkoopvak en de inkoopwereld en je leert alles over de inkoopmaterie. Er is altijd ruimte voor eigen inbreng. Met feedback van de trainees kan het programma alleen maar verbeteren.

Wat zijn de verwachtingen van de trainees zelf?
In kleine groepjes bespreken de trainees hun eigen verwachtingen van het programma. Denise Dirksen, projectleider op de Rijksacademie bespreekt de resultaten en ziet dat veel trainees verwachten samen op te trekken tijdens het traineeship. Zij denken verder ervaringen te delen, samen te leren en elkaar onderling te ondersteunen. Ook de Rijksacademie heeft zijn eigen verwachtingen van de trainees; enthousiasme, inzet, een open blik, nieuwsgierigheid, actief meedenken en neem vooral eigen initiatief.

Benut de kansen die je krijgt
Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken/Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) heet directeur Nienke Lansink Rotgerink vervolgens alle trainees nogmaals van harte welkom. Binnen het Rijk is het traineeship ontzettend belangrijk. “Er zijn algemene traineeships, maar ook specifieke, zoals het Traineeship RijksInkoop Professionals. Inkoop kent veel regels, kennis is daarom hard nodig. Nienke draagt inkoop een warm hart toe en geeft de trainees mee dat echte adviseurs de problemen van de klant kennen en weten deze op een kwalitatieve manier op te lossen. Deze traineeship is de kans om het Rijk te leren kunnen. Benut dit ook.”

Er is veel vergrijzing binnen het Rijk
“Het is belangrijk jongen mensen binnen te halen”, vult Ronald Schippers (CDI EZ) aan. Ronald is betrokken bij de evaluatie en doorontwikkeling van het rijksinkoopstelsel en is tevens voorzitter van de Stuurgroep voor dit traineeprogramma. Een van de aanbevelingen is om de instroom van nieuwe talenten in het vakgebied te stimuleren. Deze traineeship is daar een mooi voorbeeld van.

6 verschillende inkooprollen
De wereld van inkoop kent veel verschillende functies en rollen. Om alvast inzicht te geven, pitchen 6 personen hun eigen rol. Waarom is inkoop zo leuk? Diebrichje Oostveen (leveranciersmanager IenM), Huib van Romburgh (aanbestedingsjurist, tevens hoogleraar aanbestedingsrecht), Ronald Schippers (CDI EZ), Coen Schreiner (strategisch beleid), Wiemla Gangadin-oppentocht ( Strategisch inkoper RWS) en Richard Lennartz (directeur UBR|HIS) vertellen in een paar minuten waarom zij energie krijgen van hun dagelijkse werkzaamheden. Na de pitches krijgen de trainees de kans om de bovengenoemde 6 mensen aan de tand te voelen. En dat doen zij ook.

Zin om aan de slag te gaan
De trainees hebben dankzij de pitches een beter beeld van de verschillende rollen in inkoopland en hebben zin om aan de slag te gaan. Maandag 4 september starten zij hun traineeship bij een van de Inkoopuitvoeringscentra. Maar eerst volgt de afsluiting van de middag met een barbecue op Scheveningen.

Fotocollage TRIP 2017