Online workshop: strategisch verkennen voor risicomanagers

Met hetzelfde doel voor ogen, maar met een andere bril, analyseren zowel risicomanagers als strategische verkenners onzekerheden voor het behalen van de organisatiedoelen. Daarnaast is het in beide vakgebieden belangrijk om de inbedding in de organisatie en het adviseren van het management op een effectieve manier te borgen. De bijeenkomst van het leerwerkatelier op 3 december stond daarom in het teken van een kijkje in de keuken bij strategische verkenningsprojecten van Rijkswaterstaat.

Online workshop: strategisch verkennen voor risicomanagers

Met hetzelfde doel voor ogen, maar met een andere bril, analyseren zowel risicomanagers als strategische verkenners onzekerheden voor het behalen van de organisatiedoelen. Daarnaast is het in beide vakgebieden belangrijk om de inbedding in de organisatie en het adviseren van het management op een effectieve manier te borgen. De bijeenkomst van het leerwerkatelier op 3 december stond daarom in het teken van een kijkje in de keuken bij strategische verkenningsprojecten van Rijkswaterstaat.

Deze online workshop voor het rijksbrede Leerwerkatelier Risicomanagement werd voor de eerste keer niet zoals gebruikelijk door de ADR, maar door de Rijksacademie georganiseerd. Silke de Wilde en Erna Ovaa, beiden werkzaam bij Rijkswaterstaat (RWS), schoven daarbij aan om hun ervaringen te delen en de deelnemers te begeleiden bij het zelf aan de slag gaan tijdens de workshop.

Het team strategische verkenningen van RWS monitort sinds mei middellange termijn effecten van de coronapandemie voor RWS. Het team brengt de zogenaamde ‘weak signals’ in kaart, bijvoorbeeld aan de hand van nieuwsberichten, publicaties, expertinterviews en panelsessie. Als een signaal relevant is voor de strategische keuzes van RWS, maakt het team een early warning omschrijving.

De deelnemers gingen vervolgens zelf aan de slag in deelgroepen met het analyseren van een aantal weak signals rond de gevolgen van de coronapandemie. De signals werden in de online tool Padlet weergegeven, zodat de teams tegelijkertijd in hetzelfde document konden samenwerken om de vragen te beantwoorden. Wat zijn politieke, economische en sociale gevolgen van de pandemie? En op welke wijze hebben die impact op de strategische keuzes van RWS?

Het leerwerkatelier risicomanagement is een rijksbreed netwerk. Vier keer per jaar organiseert de Rijksacademie in samenwerking met de afdeling Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving van de directie Begrotingszaken een onlinebijeenkomst voor kennisuitwisseling op het gebied van risicomanagement. Lees hier meer over het leerwerkatelier.

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige sessies?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrieven. 


Inschrijven en deelname aan de activiteiten is kosteloos.