Webinar: Regels maken in een toenemende complexiteit

Waardoor werken beleid en wetten vaak niet goed? Voorbeelden van hoe het misgaat in de uitvoering zijn steeds vaker onderwerp in de actualiteit. Tijdens het webinar regels maken in een toenemende complexiteit bespraken Martin Dees en Martin de Bree de oorzaak die in hun ogen hieraan ten grondslag ligt, een mismatch tussen het wetgevingsproces en de complexiteit en dynamiek in de samenleving.

Waardoor werken beleid en wetten vaak niet goed? Voorbeelden van hoe het misgaat in de uitvoering zijn steeds vaker onderwerp in de actualiteit. Tijdens het webinar regels maken in een toenemende complexiteit bespraken Martin Dees en Martin de Bree de oorzaak die in hun ogen hieraan ten grondslag ligt, een mismatch tussen het wetgevingsproces en de complexiteit en dynamiek in de samenleving.

Ruim 90 public auditors schoven virtueel aan en kregen een minicollege over de kenmerken van complexe systemen. Deze systeemdynamiek wordt veelal veroorzaakt door een zekere onvoorspelbaarheid, snelle opvolging van veranderingen en zelf-organiserend vermogen. Interventies in complexe systemen (zoals bij het maken van wetten en beleid) leveren altijd onverwachte effecten op.

Volgens de sprekers ligt de oplossing in een complex, adaptief wetgevingsproces. Hierin staat ‘learning-by-doing’ centraal. Er is ruimte om weer terug te grijpen op de bedoeling (het publieke belang) en interne systeemaudits en toezicht zijn gericht op verbeteren in plaats van controleren.

Tijdens het interactieve webinar voerden Dees en De Bree de discussie aan de hand van een aantal stellingen in Mentimeter. Zou het IAK ook moeten gelden voor het Regeerakkoord? Moet uitvoering meer een hoofdrol gaan spelen in het wetgevingsproces? En vervolgens over de rol van de auditor. Is het ontwerpproces voer voor auditors? Welke competentie is nodig om hier invulling aan te geven? Via de chatfunctie kwamen veel vragen en discussiepunten ter sprake.

Het webinar was slechts een extract uit de opleiding Masterclass Auditors in de Publieke Sector van de Rijksacademie. Helaas kon dit jaar de opleiding niet worden uitgevoerd zoals gepland, maar hiermee hebben de docenten toch een kleine doorkijk in het programma kunnen geven. In 2021 biedt de Rijksacademie de masterclass weer opnieuw aan en is aanmelden weer mogelijk.