Derde conferentie Community of Learning, kiesgroepprogramma ministerie van Financiën

In de afgelopen dagen heeft de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een internationale, online conferentie georganiseerd over de ontwikkeling en uitvoering van trainingen voor financials bij de rijksoverheid. Dit deden we in het kader van het Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën, een programma voor technische samenwerking met de zogeheten kiesgroeplanden. Dat zijn landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van internationale financiële instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

De conferentie is onderdeel van een doorlopend traject om de trainingsinstituten in de kiesgroeplanden te begeleiden bij het opzetten van trainingsprogramma’s op het gebied van publiek financieel management en het delen van ervaringen hierover. De instituten vormen, samen met de Rijksacademie, een community of learning.

De pandemie heeft voor nieuwe uitdagingen gezorgd. Tijdens de conferentie werden hierover ervaringen gedeeld. Zo werd er bijvoorbeeld ingegaan op de inspanningen die zijn geleverd om over te gaan op volledig online trainingen, conferenties en workshops en in een latere fase op ‘blended learning’, waarbij zowel online als onsite werkvormen worden ingezet.

Voorafgaand aan de conferentie heeft de Rijksacademie enkele papers opgesteld, onder andere op het gebied van methoden voor het analyseren van de leerbehoefte en het opbouwen van curricula op deelgebieden van Public Financial Management. Deze papers zijn op een interactieve wijze besproken met de in totaal 40 deelnemers.