Nieuw! Opleiding Brede welvaart

In het verantwoordingsdebat over de begroting 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek “het meten en waarderen van impact op brede welvaart standaardonderdeel te maken van het opleidingsaanbod voor ambtelijke professionals”.

De Rijksacademie heeft een nieuwe opleiding ontwikkeld. hierin wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen: 

  • de theorie van welvaartseconomie,
  • de relatie tussen brede welvaart en welzijn,
  • maatschappelijke kosten-batenanalyses,
  • de Monitor Brede Welvaart van het CBS,
  • de ‘kernset indicatoren voor brede welvaart’ van de planbureaus,
  • de integratie van brede welvaart in de begrotings- en verantwoordingssystematiek; en
  • de politieke aspecten van brede welvaart.

De opleiding wordt standaard opgenomen in het opleidingsprogramma van de Rijksacademie. En wordt hiermee -in lijn met de motie- toegankelijk voor alle ambtelijke professionals.  De eerste uitvoering van de opleiding plaats in maart 2022. Je kunt je hier alvast aanmelden. 

Brede welvaart