Traineecafé Is weten ook altijd doen?

Hoe zorg je ervoor dat wet- en regelgeving aansluit bij het denken, doen en leven van burgers? Een tijd lang werd gedacht dat burgers vanzelf de regels volgen als ze maar genoeg voorlichting en de juiste (financiële) prikkels krijgen. Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. Doenvermogen is het vermogen om daadwerkelijk in actie te komen, vol te houden en om te kunnen gaan met verleiding en tegenslag. De gedragswetenschap leert dat ook aandacht moet worden besteed aan het ‘doenvermogen’ van burgers. In het rapport Weten is nog geen doen beveelt de WRR aan om bij voorgenomen beleid en regelgeving vooraf te toetsen of de regeling ‘doenlijk’ is voor burgers. Zij moeten de wet niet alleen kennen maar ook ‘kunnen’.

Niels Vink (VWS) en Job Harms (Fin) namen de Rijkstrainees tijdens het digitale traineecafé van 3 december jl. mee in de wereld van ‘doenvermogen’ binnen de Rijksoverheid. Daarbij lichtte Saskia Hernandez-Ureña (SZW) de menselijke maat toe vanuit een juridisch oogpunt.

Dit traineecafé werd verzorgd door BIN NL; een samenwerkingsverband van alle ministeries op het gebied van gedragswetenschappen.

Traineecafe