Up to date na de Masterclass Financiële administratie

Op 17 mei vond bij de Rijksacademie de Masterclass Financiële Administratie plaats, waarbij 16 deelnemers van verschillende organisaties binnen de Rijksoverheid zijn bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van financiële administratie.

Op 17 mei vond bij de Rijksacademie de Masterclass Financiële Administratie plaats, waarbij 16 deelnemers van verschillende organisaties binnen de Rijksoverheid zijn bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van financiële administratie.

Na een introductie over de toekomstvisie Financiële Administratie door Arvin Koopmans, werden de deelnemers meegenomen in een aantal ontwikkelingen binnen de financiële administratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Rias de Lange behandelde op interactieve wijze onderwerpen zoals de inzet van robotisering voor standaard geautomatiseerde processen, service procurement voor het digitaliseren van het inhuurproces en de inzet van data-analytics voor controle en financieel beheer. Ook werd besproken welke impact deze ontwikkelingen hebben op de functie van de financiële administratie.

De middag stond in het teken van data-analyse. Florentine den Beer Portugael en Jannie de Haan-Groen van de Auditdienst Rijk lichtten toe hoe data-analyse in z’n werk gaat en hoe de ADR dit inzet, zowel in de accountantscontrole als vraaggestuurd. Ook de kansen en uitdagingen die data-analyse met zich mee kan brengen werden in interactie met de deelnemers behandeld.

Dank aan alle docenten voor een erg interessante en leerzame masterclass!