Nieuw traineeprogramma van start, leren om impact te maken

Overal geroezemoes, drukte bij de koffiemachine en smileys op de flipover. Het bruist van energie in de zalen en gangen van de Rijksacademie tijdens de bootcampweek van het vernieuwde trainee opleidingsprogramma (TOP). Een programma dat zich richt op verwonderen & oriënteren, professionaliseren en impact maken. 
De Rijksoverheid heeft te maken met complexe uitdagingen. Het nieuwe traineeprogramma vraagt een verse groep enthousiaste en bevlogen trainees om haar te helpen bij de oplossing van de opgaven en impact te maken.

‘Echt impact maken is super lastig, maar wel nodig’ 

Het TOP helpt hen bij de ontwikkeling van de juiste competenties en vaardigheden naar succes.

Beau van de Marck, projectmanager bij de Rijksacademie is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling. Wij praten met Beau over de opzet van het nieuwe programma en het succes van de bootcamp. 

Beau van der Marck

Het traineeprogramma draait al lange tijd, wat is er nu veranderd?
“Voorheen was de opzet meer gericht op de kennis die nodig is om als ambtenaar aan de slag te gaan. Nu gaat het om de vraag wat nodig is om een ambtelijke professional te zijn en te werken aan de complexe opgaven waar de Rijksoverheid voor staat. Dit heeft zich vertaald in een nieuw programma met de focus op competenties en vaardigheden en veel aandacht voor de actualiteit en casuïstiek. 
Neem bijvoorbeeld het onderdeel Masterclass roulatie waarbij trainees meedoen met verschillende masterclasses. Vooraf volgen deelnemers thuis een e-learning voor de theoretische basiskennis. De masterclass die ze daarna volgen bij de Rijksacademie is bedoeld om de verbinding te maken van theorie naar praktijk. Hoe krijgen de trainees in de praktijk met dit onderwerp te maken? En hoe moeten ze hier vervolgens mee omgaan? Dit soort vragen zijn uitgewerkt in de vorm van casuïstiek, opdrachten en rollenspellen. Zoals een rollenspel aan de hand van een casus om te ervaren waar je tegenaan loopt in de samenwerking tussen beleid en praktijk. Op die manier wordt nieuwe kennis vertaald naar de praktijksituatie van de trainees.”


Wat wil de Rijksacademie bereiken met de nieuwe opzet?
“Belangrijk doel van de opleiding is de trainee op te leiden tot ambtelijke professional die kan werken aan de maatschappelijke opgaven waar de Rijksoverheid voor staat. We houden hierbij rekening met de ontwikkeling van de trainee met een modulaire opzet van het programma langs drie fases; verwonderen & oriënteren, professionaliseren en impact maken. We claimen overigens niet dat iemand verschil kan maken na één module, daar is het een te complexe competentie voor. Het gaat vooral om ervaringen opdoen waarbij het verschil maken wel of juist niet is gelukt, het aanrijken van instrumenten, en het geven van inzicht. Een ambtelijke professional moet vooral weten wat hij of zij nog nodig heeft. Echt impact maken is super lastig, maar wel nodig.”


Hoe ziet dat leren om impact te maken er in de praktijk uit?
“De relatie met de werkplek is een belangrijk en integraal onderdeel van het programma. Continu laten we de opleiding terugkomen op de werkplek en andersom. We nodigen de trainees uit om op hun werk te oefenen met kennis en vaardigheden die aan de orde komen tijdens de opleiding. Een praktijkvoorbeeld hiervan is het oefenen met het bieden van tegenspraak. Trainees worden uitgedaagd om binnen hun eigen organisatie iets te vinden waar zij vraagtekens bij hebben of iets waarvan ze denken dat het anders zou moeten. Weet je dan bij wie je moet aankloppen? Waar loop je tegenaan? Een dergelijke opdracht wordt dan weer besproken tijdens intervisiebijeenkomsten voor reflectie en evaluatie.“


Hoe kijk je terug op de eerste bootcampweek?
“Het was leuk om zoveel gemotiveerde trainees in huis te hebben waar zoveel energie in zat. Daar was echt iedereen het over eens, van docenten tot onze cateraar. Het was ook best intensief maar de leergierigheid van deze groep bleef onverminderd. Dat motiveert mij ook weer met de volgende dagen aan de slag te gaan.” Meer informatie over het vernieuwde TOP-programma vindt je hier.


Ook een maatwerkopleiding voor jouw organisatie? 
De Rijksacademie ontwikkelt al bijna 20 jaar maatwerkopleidingen voor verschillende afdelingen en organisaties binnen het Rijk ter verbetering van de financiële functie. Ook geïnteresseerd in een volledig integraal programma dat past bij jouw organisatie? Neem dan contact op via rijksacademie@minfin.nl. 
Of wil jij ook aan de slag met het ontwikkelen van jouw professionaliteit? Bekijk dan snel ons aanbod. Zo kun jij net als onze trainees aan de slag om impact te maken in je werk. 

Beau van der Marck