Eerste lichting opleiding Samenwerken aan Beleid en Uitvoering afgerond

Vooral samenwerken bij een crisis? Of samen duurzaam bouwen aan de dienstverlenende keten voor de burger? Deze, en vele andere (gewetens)vragen werden gesteld door de aanwezigen bij de eindpresentaties van de opleiding Samenwerken aan beleid en uitvoering (SaBU). Voor een flink publiek van collega’s, directeuren, hoofden en eigenaar/ opdrachtgever/ opdrachtnemeradviseurs hebben de deelnemers hun plan gepresenteerd om de samenwerking van hun driehoek te verbeteren.

Marije Verbeek (projectmanager opleiding SaBu) reikt een bloemetje uit aan Gert-Jan voor het behalen van zijn certificaat

José van Aerle (CFO Rijkswaterstaat), Hans IJsselstijn (voormalig plv. programmadirecteur Werk aan Uitvoering) en Elin Berfelo (plv. directeur eigenaarsadvisering JenV) hebben als panel alle ideeën nog verder verrijkt met hun waardevolle feedback.

José van Aerle en Hans Ijsselstijn

 
Marije Verbeek projectmanager SaBU: “Vanuit de Rijksacademie vinden we het belangrijk om impact te maken: onze opleidingen zijn een middel om bij te dragen aan de veranderingen die nodig zijn binnen de overheid. Deze opleiding is ontwikkeld n.a.v. uitdagingen in de dienstverlening richting burgers en bedrijven. De deelnemers hebben in de afgelopen 2 maanden onderzocht wat ze hier zelf en samen met hun driehoek in kunnen betekenen. Op de laatste dag deelden zij hun verbeterplannen met relevante stakeholders, die hen kunnen helpen om deze plannen in de driehoek een succesvol vervolg te geven.”
 
Dank ook aan alle begeleiders van de praktijkopdrachten: Koen Mijnen, Rik Schoeman en Roland Uittenbogaard. 
 
Werk jij als adviseur van een eigenaar, opdrachtgever of opdrachtnemer, bij een uitvoeringsorganisatie, beleidsdirectie, FEZ, eigenaarsadvisering of toezichthouder, en wil jij ook aan de slag met de samenwerking aan beleid en uitvoering? Klik dan hier 

Eerste uitvoering van de opleiding Samenwerken aan Beleid en Uitvoering)