Mini congres Internationale Sociale Voorwaarden

Van ‘vinkje’ naar impact!

 

Voor de Rijksinkoop is per 1 april 2017 het toepassingskader aangepast. Deze meer doelgerichte aanpak richt zich op het voorkomen en verminderen van risico’s in internationale keten van de risicocategorieën. 


Het toepassen van internationale sociale voorwaarden in aanbestedingen stimuleert leveranciers om de omstandigheden in hun keten te verbeteren. Zoals afschaffing van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie. Lees verder en bekijk de lijst van risicosectoren. 


Het systeem van regimekeuze is vervallen. Leveranciers in deze risicosectoren zijn verplicht om na afsluiting van een contract met de Rijksoverheid, conform OESO richtlijnen, due diligence uit te voeren naar de eigen internationale keten.  De rol van de contractmanagers wordt zo nog belangrijker.  


Informatie over de wijzigingen 

Op dit mini-congres word je geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen. Daarbij word je geïnspireerd door IUC Noord, die de sturing op mensenrechten al vorm geeft in verschillende aanbestedingen.  Na het plenaire gedeelte worden er workshops georganiseerd. Hiervoor zijn maximaal 45 plaatsen beschikbaar.


Workshops

Verbetering begint bij de volgende stap.

Samen met de contractmanagers van de categorieën  bedrijfskleding, catering en datacenters gaan we de uitdaging aan. We nemen jullie mee in hun zoektocht naar een effectievere aanpak aan de hand van het PIANOo stappenplan. Het stappenplan biedt een eerste aanzet en geheugensteun, maar jouw sector/ categorie vraagt om een eigen oordeel en weging van factoren per situatie. 

 

Hoe doe je dat? En met wie? Deze workshops bieden een platform voor discussie en samenwerking tussen verschillende partijen, vanuit verschillende perspectieven. 

 

Programma

13.00   Ontvangst

13:30   Start programma  (welkom + inleiding)

14:15   IUC Noord – Toepassing ISV - ‘Achter de schermen’

15:00   Afsluiting deel 1  - Pauze

15:30   Workshops:  Aan de slag met het stappenplan 

            Casuïstiek Bedrijfskleding , ICT (Defensie, IUC-Noord) , Catering (RWS)  

16:45   Afronding

17:00   Drankje


Dagvoorzitter: Gaby Hoof - Lid van de Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid)

Uitvoeringsdata

    *De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.