Internationaal

Door ons in het buitenland

De Rijksacademie verzorgt niet alleen opleidingen voor Nederlandse rijksambtenaren, maar ook voor buitenlandse ambtenaren.

Nederland is een actieve speler op het gebied van het verlenen van zogenaamde Technische Assistentie wat inhoudt dat kennis en vooral ervaringen uitgewisseld en besproken worden met collega’s. Dat gebeurt deels op de Rijksacademie, maar vaak ook in het buitenland. De Nederlandse openbare financiën zijn op orde en dat wordt internationaal erkend als ‘best practice’. In vergelijking met andere landen is Nederland bijzonder door de decentralisatie van de financiële functie, de ruime ervaring met begroten op basis van programma’s en onafhankelijke instituten zoals het Centraal Planbureau.

Nederland is actief in verschillende internationale instellingen waaronder de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In de Bestuursraad van deze instellingen vertegenwoordigt Nederland (in het IMF samen met België) de belangen van een groep landen, de zogenoemde kiesgroeplanden. Dit zijn voor het overgrote deel landen in Oost- en Zuidoost-Europa. Nederland ziet het verlenen van Technische Assistentie aan de landen die wij vertegenwoordigen als een belangrijke taak. Wanneer een land uit deze groep een vraag heeft, wordt deze beantwoord door de beste Nederlandse experts. Op verzoek van bijvoorbeeld Macedonië hebben Nederlandse experts op het gebied van de comptabiliteitswetgeving meegeholpen aan de herziening van de vergelijkbare, Macedonische ‘Budget Law’. Zo vervullen we dus een zekere adviesrol, maar daarnaast dragen we onder het motto ‘vreemde ogen dwingen’ ook bij aan de totstandkoming van hervormingen. Door van elkaar te leren, kunnen de transities in landen sneller en slimmer verlopen. Voor de Nederlandse docenten is het leerzaam om uit te leggen wat de eigen praktijk is en vooral waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Van de andere kant krijgt Nederland informatie en begrip over wat er in de landen van de Kiesgroep speelt op het gebied van de openbare financiën. Dit is essentieel om landen goed te kunnen vertegenwoordigen.

Als lid van de Europese Unie werkt Nederland samen met kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaten en met de zogenoemde nabuurschapslanden van de Unie. Bijvoorbeeld de training ‘Public Finance Management’ biedt ondersteuning aan de democratisering in de Arabische regio. Transparanter begroten en verantwoord begroten zijn centrale onderwerpen in deze training van de Rijksacademie.

De Rijksacademie is bovendien actief in landen waar Nederland historische banden mee heeft. Denk aan een studiebezoek van bijvoorbeeld het Indonesisch ministerie van Financiën aan Nederland en ook aan een opleidingsprogramma in de Antilliaanse landen van ons Koninkrijk.

De werkzaamheden van de Rijksacademie in het buitenland vinden meestal plaats in opdracht van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen van het Ministerie van Financiën. Deze directie is eerstverantwoordelijk voor de Technische Assistentie door Financiën aan de kiesgroeplanden. Tegelijkertijd zijn deze werkzaamheden een natuurlijk verlengstuk van de binnenlandse activiteiten van de Rijksacademie. Doceren voor en in het buitenland is een specialisatie doordat de doelgroep en vooral de context anders is dan in het binnenland. Een goede docent kan zich inleven in de situatie van de doelgroep en weet daarmee zijn of haar verhaal over te brengen. Deze bijzondere situatie maakt het doceren in het buitenland speciaal.

Meer weten of interesse om te doceren voor het buitenland?

Kijk op www.rijksacademie.nl/EN