Op woensdagmiddag 7 maart vond bij de Rijksacademie een minicongres plaats over de nieuwe Comptabiliteitswet (CW, 2016). Er is opvallend veel belangstelling voor het congres. Al ruim voor aanvang stroomt de zaal vol met rijksambtenaren uit de financiële functie.

Hillie Beentjes (directeur Begrotingszaken en plaatsvervangend DG Rijksbegroting) opent het congres met de beroemde uitspraak van een ambtenaar tegen koning Willem III, als antwoord op de vraag wat comptabiliteit nu precies is: “Majesteit, comptabiliteit is geen kleinigheid.” En inderdaad is het comptabiliteitsvraagstuk ingewikkelde en tegelijkertijd belangrijke materie.

Op 8 maart 2018 is het precies 2 jaar geleden dat koning Willem-Alexander zijn handtekening bij de nieuwe Comptabiliteitswet zette om het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Ook deze modernisering van de Comptabiliteitswet bleek zeker geen kleinigheid, het hele proces heeft ongeveer 10 jaar geduurd.

Dagvoorzitter Peter van der Knaap (directeur SWOV) gaat na de opening van Hillie Beentjes in gesprek met CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg en Jeroen Kerseboom (Hoofd van de Dienst Analyse & Onderzoek bij de Tweede Kamer) over het nut van goede informatie en het belang van budgetrecht. Na een spannende kennisquiz over de nieuwe CW met alle deelnemers uit de zaal wordt de comptabiliteitswetexpert 2018 bekend gemaakt. Joost van Hofwegen (directeur bij de Algemene Rekenkamer) vertelt vervolgens over de betekenis van de CW voor het werk van de Algemene Rekenkamer en worden er vragen uit de zaal beantwoord.