Uitvoering in beeld: het gezicht van de overheid (verslag)

Nieuwsbericht | 14 juni 2018

Tekst Yourick Untied

Minister Wopke Hoekstra opende dinsdag ‘Uitvoering in Beeld’, de dag van de uitvoering op de Rijksacademie. In zijn speech benadrukte hij het belang en de centrale positie van de uitvoering: ‘Als de acteurs niet op komen dagen, is er geen voorstelling. Zonder spelers is er geen wedstrijd. En, u voelt hem misschien al aankomen, geen overheid zonder uitvoering’.

De druk op uitvoeringsorganisaties is groot; burgers stellen hoge eisen, beleid vraagt om foutloze en snelle implementatie en de stroom van politieke wensen lijkt soms zonder eind. ‘Maar als er iets misgaat in de uitvoering’, onderstreept minister Hoekstra ‘kunnen de acteurs zich niet verschuilen. En vaak is kritiek terecht, maar het is jammer dat daardoor de successen wel eens ondersneeuwen.’

Alledaagse uitdagingen

Juist om deze reden organiseert de afdeling Bestuur, bekostiging en beheer Europese middelen (BBE) van de directie begrotingszaken tweejaarlijks een congres voor de uitvoering. Zo komen de successen en ‘best practices’ rijksbreed ook in beeld. Op dit congres komt de ‘governance-driehoek’ van uitvoeringsorganisaties (eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer) en iedereen wordt aangemoedigd om in gesprek te gaan, ervaringen te delen en van elkaar te leren.

In voorgaande edities stonden vooral agentschappen centraal; in deze editie was gekozen om niet het juridische onderscheid van de organisatie, maar alledaagse uitdagingen te belichten. In de praktijk ziet BBE – de afdeling die verantwoordelijke is voor de regeling agentschappen – vergelijkbare vraagstukken op alle soorten organisaties, zoals de juiste mensen vinden, innovaties inpassen en de communicatie met de burger.

Ondergewaardeerd

Succesvolle oplossingen voor deze uitdagingen, en succesvolle implementatie van beleid blijven vervolgens vaak onbesproken. De uitvoering wordt daardoor nog wel eens ondergewaardeerd, ziet ook de minister. ‘Bedrijven zijn zich daar voordurend van bewust en van dat bewustzijn, dat gevoel voor urgentie, mogen overheden ook wel iets meer hebben; de uitvoering is niet de handen en voeten van de overheid. De uitvoering is toch vooral het gezicht van de overheid.’

Niet het bedrijfsresultaat, maar de maatschappelijke impact is relevant. Niet voor niets is dit kabinet daarom de operatie ‘Inzicht in Kwaliteit’ gestart. Daarbij ligt het zwaartepunt niet op efficiency, het ligt juist op de toegevoegde waarde voor de samenleving, aldus minister Hoekstra. ‘Het gaat niet om een kleinere politie, het gaat om veiligheid. Het gaat niet om goedkoper toezicht, het gaat om beter toezicht. Het gaat dus niet om geld, maar om waarde.’

Video

Een korte sfeerimpressie van de Dag van de Uitvoering<https://vimeo.com/274972027/44213db551>

AfbeeldingenTerug naar het overzicht