Filter

Studiewijzer


Aan de slag met PIA Rijk

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering MTW
Security/Informatiebeveiliging/Privacy-bescherming Goed voorbereid op de AVG? Aan de slag met PIA-Rijk!     Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG leidt tot nieuwe privacyrechten …

Anders leren: hoe ziet een lerende overheid er in de praktijk uit?

Audit Traineeship

Audit MTW

Audit van bedrijfsprocessen

Audit
Eerst volgende startdatum: 29-10-2018
Zijn de bedrijfsprocessen bij de Rijksoverheid goed georganiseerd? Zijn de juiste beheersmaatregelen genomen en worden ze ook nageleefd? Belangrijke vragen voor iedere auditor en controller. Het vakgebied van de internal …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 29 okt, di 30 okt, wo 31 okt, ma 12 nov (Vol)

Auditen van risicomanagement

Audit
logo
Van auditors wordt verwacht dat ze hun departementsleiding op een stimulerende wijze kunnen adviseren over het implementeren en functioneren van het (integrale) risicomanagement in hun organisatie en dat zij de …

Basis accountantscontrole

Audit
Eerst volgende startdatum: 19-11-2018
logo
Accountantscontrole is een onmisbaar instrument in de beheersomgeving van elke organisatie. Deze opleiding leert je alles over de taken en de instrumenten van een accountant bij controles zowel binnen als …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 19 nov, di 20 nov, ma 3 dec, di 4 dec

Basis administratieve organisatie

Audit Financieel management
Eerst volgende startdatum: 27-09-2018
In deze opleiding leer je hoe de administratieve organisatie bij de Rijksoverheid functioneert en hoe informatiestromen in elkaar steken. Onmisbaar voor medewerkers in een audit- of financiële functie die hun …
Toon uitvoeringsdata
 • do 27 sep, vr 28 sep, do 11 okt, vr 12 okt (Vol)
 • do 26 sep 2019, vr 27 sep 2019, do 17 okt 2019, vr 18 okt 2019

Basis adviseur bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering
Ben je nieuw binnen de bedrijfsvoering van het Rijk of wil je je kennis over de inrichting en werking van de bedrijfsvoering binnen het Rijk verbreden? Dan is deze opleiding …

Basis rechtspositie rijkspersoneel

Bedrijfsvoering
Eerst volgende startdatum: 25-09-2018
Om je manager deskundig te kunnen adviseren is kennis van het ambtenarenrecht onontbeerlijk. Na afloop van deze opleiding ken je alle relevante rechtspositionele wet- en regelgeving en weet je hoe …
Toon uitvoeringsdata
 • di 25 sep, wo 26 sep, di 2 okt, wo 3 okt (Vol)
 • do 22 nov, vr 23 nov, do 29 nov, vr 30 nov (Vol)

Basis verslaggeving baten-lastenstelsel

Audit Financieel management
Werk je in een financiële functie bij de Rijksoverheid, dan krijg je vroeg of laat te maken met het baten-lastenstelsel. Deze opleiding geeft je niet alleen het benodigde theoretische inzicht …

Beleidsoverleggen e.d.

Besturingsmodel bedrijfsvoering Rijk

Audit Bedrijfsvoering Financieel management
logo
In de compacte rijksdienst is het gemeenschappelijk uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken in shared service organisaties (SSO's) een uitgangspunt geworden. Dit heeft geleid tot een besturingsmodel voor de bedrijfsvoering waarin vele spelers …

Boekpresentatie Alexander Gogel

Business case

Audit Bedrijfsvoering Financieel management
Eerst volgende startdatum: 19-11-2018
logo
logo
Een business case is een instrument voor de onderbouwing om wel of niet te starten of verder te gaan met een project. De business case omvat een kosten-batenanalyse, inclusief opties, …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 19 nov, di 20 nov

Communiceren op strategisch niveau

Audit Financieel management
Eerst volgende startdatum: 02-10-2018
logo
logo
Wil je een stevige gesprekspartner zijn voor de ambtelijke top en wil je je soepel kunnen bewegen in de politiek-bestuurlijke realiteit, dan kun je niet zonder uitstekende communicatieve vaardigheden. In …
Toon uitvoeringsdata
 • di 2 okt, ma 15 okt, di 16 okt, wo 17 okt

Comptabiliteitswet

Comptabiliteitswet en beheer

Audit Financieel management
Eerst volgende startdatum: 25-09-2018
logo
De Rijksoverheid heeft een omvangrijk stelsel aan wet- en regelgeving voor de inrichting, sturing en beheersing van haar eigen (financiële) bedrijfsvoering. Voor auditors is kennis over deze wet- en regelgeving essentieel …
Toon uitvoeringsdata
 • di 25 sep, wo 26 sep, wo 10 okt, do 11 okt (Vol)

Congres Eigendom en zeggenschap bij vitale infrastructuren

Congres Impact wijzigingen Aanbestedingswet

Congres Impact wijzigingen Aanbestedingswet

Congres Inclusief VerRijkt

Congres Privacy en Internet

Congres Toezicht

Congres Verspilling en betaalbaarheid van de zorg

Congres Winteracademie economie en beleid

Congres Zomerschool

Contractmanagement

Bedrijfsvoering
Eerst volgende startdatum: 30-10-2018
Bij een professionele inkoopfunctie hoort ook professioneel contractbeheer en contractmanagement. Contracten vormen immers het sluitstuk van een inkoop- of aanbestedingstraject. Deze opleiding biedt je de belangrijkste concepten van (decentraal) contractmanagement …
Toon uitvoeringsdata
 • di 30 okt, wo 31 okt, di 13 nov (Vol)
 • do 18 apr 2019, vr 19 apr 2019, wo 8 mei 2019
 • do 7 nov 2019, vr 8 nov 2019, wo 27 nov 2019

Controllersopleiding

Financieel management
logo
Aan controllers worden steeds zwaardere eisen gesteld. Naast het toetsen van de financiële consequenties van beleidsvoorstellen, geef je daarom steeds vaker advies over risico’s, alternatieven en de personele en organisatorische gevolgen. Deze uitgebreide en post-hbo gecertificeerde opleiding helpt je te groeien in je veelzijdige rol als overheidscontroller. 

Curriculum CIO Adviseurs

Bedrijfsvoering
Het managen van en adviseren over ICT-projecten bij het Rijk vergt specifieke kennis en vaardigheden. In deze opleiding maak je kennis met de I-strategie, het ICT-begrippenkader en de nieuwe trends …

Cybersecurity

De digitale begroting

De Miljoenennota 2019

Op maandag 24 september organiseert de Rijksacademie het jaarlijkse miljoenennotacongres. Je bent welkom vanaf 14:15 uur op de Rijksacademie.   Het gaat goed met de economie. Het CPB verwachtte in …

De psychologie van de oordeelsvorming

Audit
Eerst volgende startdatum: 14-11-2018
logo
logo
Als auditor wil je graag een objectief oordeel geven, maar psychologische effecten kunnen je objectiviteit onbewust behoorlijk beïnvloeden. Zijn we wel zo objectief als we zouden willen zijn? Tijdens deze …
Toon uitvoeringsdata
 • wo 14 nov (Vol)

De uitvoering in beeld

De werking van Brussel

Economie Financieel management
Om op een effectieve manier beleid te voeren moet je weten wat er in Brussel gebeurt. Die noodzaak neemt alleen maar toe doordat de invloed van Brussel op het nationale …

De werking van de Nederlandse economie

Economie
Deze opleiding reikt je een inleiding in de macro-economie aan. Aan de orde komen de determinanten van zowel de structurele als de conjuncturele ontwikkeling van de economie. Vervolgens wordt aandacht …

Digitale platformen

Economie
Eerst volgende startdatum: 13-03-2019
Gevolgen voor economie en overheidsbeleid Waarom doet de overheid wat ze doet? Is de overheid altijd de beste oplossing? De manier waarop digitale platformen functioneren lijkt in veel opzichten op het …
Toon uitvoeringsdata
 • wo 13 mrt 2019, wo 20 mrt 2019, wo 27 mrt 2019

Digitale platformen en de overheid

Eerst volgende startdatum: 12-10-2018
Digitale platformen zijn te beschouwen als ecosystemen voor interactie tussen burgers, consumenten, bedrijven en/of de overheid. Met behulp van een geschikte governance, en wanneer er voldoende kritische massa aan deelnemers …
Toon uitvoeringsdata
 • vr 12 okt

Dreesstichting

Duurzame inzetbaarheid

Bedrijfsvoering
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijke doelstelling binnen het personeelsbeleid van de Rijksoverheid. Deze opleiding behandelt de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezond werken en bevlogenheid, loopbaan en functieroulatie en leren …

Economie van de financiële markten en instellingen

Economie
Eerst volgende startdatum: 28-05-2019
Hoe werken de financiële markten en de financiële instellingen en hoe beïnvloeden zij de economische ontwikkeling? Kun je het financiële systeem zijn gang laten gaan of is overheidsbemoeienis noodzakelijk? Deze …
Toon uitvoeringsdata
 • di 28 mei 2019, di 4 jun 2019

Economie van de overheid

Economie
In deze opleiding staat de economie van de overheid centraal. Veel behandelde onderwerpen liggen op het terrein van wat traditioneel de leer van de openbare financiën heet. De moderne benaming …

Economie van de publieke belangen

Economie
Wat zijn ‘publieke belangen’? Hoe kunnen we die het best borgen — via de overheid, via de markt, of via beide? Wanneer faalt de markt, en wanneer faalt de overheid? …

Economie voor beleidsmakers

Economie
Eerst volgende startdatum: 02-11-2018
Deze opleiding biedt een inleiding in de onderdelen van het economische vakgebied die nuttig zijn voor beleidsmakers. Zij is bedoeld voor deelnemers met een beperkte kennis van het economische vakgebied …
Toon uitvoeringsdata
 • vr 2 nov, vr 9 nov, vr 16 nov, vr 23 nov

Essentieprogramma

Audit Bedrijfsvoering Financieel management
Eerst volgende startdatum: 09-10-2018
Als je recentelijk in dienst bent gekomen bij de Rijksoverheid, kom je in aanmerking voor het Essentieprogramma. Het Essentieprogramma biedt jou de unieke kans om in twee dagen de bijzondere …
Toon uitvoeringsdata
 • di 9 okt, wo 10 okt
 • ma 5 nov, di 6 nov
 • ma 3 dec, di 4 dec

Financial Traineeship

Financieel management MTW

Financiële administratie

Financieel management
Eerst volgende startdatum: 15-10-2018
logo
Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe? Zonder deze kennis ben je als organisatie stuurloos en is degelijk beleid onmogelijk. Gelukkig is er de financieel medewerker met …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 15 okt, di 16 okt, wo 17 okt, ma 29 okt

Het Klimaatbeleid

Economie
Op vrijdag 21 september organiseert de Rijksacademie een congres over het klimaatbeleid. Je bent welkom vanaf 14:15 uur op de Rijksacademie. Aanleiding voor dit congres is het Nederlandse Klimaatakkoord. Je …

HR accounting

Audit Bedrijfsvoering
Eerst volgende startdatum: 12-11-2018
logo
Binnen de Rijksoverheid wordt continu gewerkt aan een professionele en efficiënte bedrijfsvoering. Van adviseurs wordt een meer bedrijfsmatige aanpak verwacht. Een gedegen cijfermatige onderbouwing van voorstellen en scherpe analyses dragen …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 12 nov, di 13 nov, wo 14 nov

HRC

Bedrijfsvoering

HRM Bijeenkomst Arbeidsmarktbeleid: Krapte en overschot van beroepen

HRM Lunchbijeenkomst Ziekteverzuim

HRM ontmoet Inkoop

HRM Themabijeenkomst Arbeidsmarktbeleid: IDU keten

HRM Themabijeenkomst Arbeidsmarktbeleid: Mobiliteit

Inkopen en aanbesteden ICT

Bedrijfsvoering
In de opleiding Inkopen en aanbesteden ICT brengen wij de werelden van inkopen en ICT bij elkaar. De Rijksacademie biedt actuele opleidingen aan. De opleiding IA-ICT wordt in 2019 vernieuwd. …

Inkopen en aanbesteden in de publieke sector A

Bedrijfsvoering
Eerst volgende startdatum: 15-05-2019
logo
Deze opleiding vormt een intensieve kennismaking met het inkoopvak bij de Rijksoverheid. Je leert in drie dagen de belangrijkste aspecten van rijksinkoop kennen. Je maakt kennis met het rijksinkoopstelsel en het …
Toon uitvoeringsdata
 • wo 15 mei 2019, wo 22 mei 2019, wo 29 mei 2019

Inkopen en aanbesteden in de publieke sector B

Audit Bedrijfsvoering
logo
De opleiding Inkopen en aanbesteden in de publieke sector B behandelt de procedures en spelregels rond inkopen en aanbesteden in de politiek-bestuurlijke context.De Rijksacademie biedt actuele opleidingen aan. De opleiding …

Interne bijeenkomsten

Interviewvaardigheden

Audit
Eerst volgende startdatum: 29-10-2018
logo
logo
Voor auditors is het interview een belangrijke informatiebron. Maar de informatie die je uit een interview haalt moet wel zo objectief mogelijk zijn. Belangrijk is dus dat je de techniek …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 29 okt, di 30 okt

Inzicht in kwaliteit van beleid

Economie Financieel management
Eerst volgende startdatum: 03-12-2018
logo
Begrotingsbeleid gaat nadrukkelijk om het realiseren van je doelstellingen met zo min mogelijk middelen. Om dit te bereiken spelen beleidscontrol en beleidsevaluatie een essentiële rol om daarmee het zicht te …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 3 dec, di 4 dec, ma 10 dec, di 11 dec

IT-audit

Audit
Eerst volgende startdatum: 07-11-2018
logo
logo
De invloed van IT groeit met de dag en de ontwikkelingen in het vakgebied gaan razendsnel. Voor auditors is het belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen …
Toon uitvoeringsdata
 • wo 7 nov, do 8 nov

IT-auditing Class

Audit MTW

Kwantitatieve methoden en technieken

Audit
logo
Steekproeven leveren de financial auditor een schat aan informatie op. De auditors die meer willen weten van het opzetten van een steekproef zijn bij deze opleiding aan het juiste adres. …

Lean management Rijksoverheid

Bedrijfsvoering Financieel management
Eerst volgende startdatum: 27-09-2018
Steeds vaker zijn organisatieveranderingen bij zowel grote als middelgrote onderdelen binnen de Rijksoverheid gebaseerd op de uitgangspunten van lean management. Lean management is een methode waarmee je continu verbeteringen in …
Toon uitvoeringsdata
 • do 27 sep, vr 28 sep (Vol)
 • do 26 sep 2019, vr 27 sep 2019

Leernetwerk Beleidsdoorlichtingen

Financieel management
Kennis verkrijgen en uitwisselen over de opzet en verschillende fases in de uitvoering van een beleidsdoorlichting, om de kwaliteit van zowel inhoud als van processen van een beleidsdoorlichting te verhogen. …

Leernetwerk HR-ICT en HR-Analytics

Bedrijfsvoering MTW

Leernetwerk SSO

Leernetwerk SSO - Klanttevredenheid bij SSO's en het instrument iKTO

Leernetwerk SSO - What's the next practice in Shared Services?

Maatschappelijke kosten-batenanalyses

Audit Economie Financieel management
Eerst volgende startdatum: 10-10-2018
logo
Bij de beleidsvoorbereiding wordt steeds vaker gebruikgemaakt van maatschappelijke kosten-batenanalyses. Zulke analyses worden traditioneel vooral toegepast bij het beoordelen van mogelijke investeringen in de infrastructuur. Zij zijn echter ook bruikbaar …
Toon uitvoeringsdata
 • wo 10 okt

Maatwerk Risicomanagement voor Managers Belastingdienst

Financieel management MTW

Masterclass auditors in de publieke sector

Audit
Eerst volgende startdatum: 03-12-2018
logo
In de masterclass word je in korte tijd op de hoogte gebracht van de laatste trends, thema’s en ontwikkelingen uit het auditvak in de publieke sector. 
Toon uitvoeringsdata
 • ma 3 dec, di 4 dec

Masterclass bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering
Eerst volgende startdatum: 18-10-2018
Zonder goede bedrijfsvoering kan de Rijksoverheid niet goed functioneren. Maar wat doen we als door allerlei nieuwe trends en ontwikkelingen de regels veranderen? Hoe gaan we daar als Rijksoverheid mee …
Toon uitvoeringsdata
 • do 18 okt, di 23 okt, vr 2 nov, wo 7 nov (Vol)

Masterclass financieel management

Audit Economie Financieel management
Eerst volgende startdatum: 08-10-2018
logo
  De masterclass financieel management bestaat uit 4 dagdelen waarin de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwste inzichten op het gebied van financieel management centraal staan. VoorDe masterclass is bestemd voor (plaatsvervangend) directeuren, …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 8 okt, ma 15 okt, ma 29 okt, ma 5 nov

Masterclass ICT sturing en beheersing

Audit Bedrijfsvoering Financieel management
Eerst volgende startdatum: 05-11-2018
logo
logo
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) grijpt steeds dieper in op de werkprocessen van de Rijksoverheid. De overheid treft maatregelen die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten, zoals de …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 5 nov, ma 12 nov, ma 19 nov, ma 26 nov, ma 3 dec (Vol)

Masterclass pensioenen

Meerjarige Personeelsplanning Rijk

Bedrijfsvoering
Meerjarige personeelsplanning (MPP) is een belangrijke pijler binnen het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Deze eendaagse opleiding behandelt de kaders en uitgangspunten van meerjarige personeelsplanning, de Mobiliteitsbrief van de minister van …

Mini congres Internationale Sociale Voorwaarden

Nieuwe ontwikkelingen in de financiële administratie

Financieel management
Er is veel gebeurd op het terrein van belastingen en consequenties voor de financiële administratie. Denk aan de gevolgen van de komst van de Werkkostenregeling, de ontwikkelingen op BTW-gebied en …

Onderzoeksmethodologie voor auditors

Audit
Eerst volgende startdatum: 21-11-2018
logo
logo
Het kunnen maken van een goede onderzoeksopzet is cruciaal bij alle vraaggestuurde en bijzondere onderzoeken. Deze opleiding geeft je gedegen inzicht in onderzoeksmethodologie en hoe je die bij audits moet …
Toon uitvoeringsdata
 • wo 21 nov, do 22 nov, di 4 dec (Vol)

Op weg naar een digitale begroting!

Opleidingsmodule Subsidie bootcamp

Op donderdag 20 september organiseert de Rijksacademie de Subsidie bootcamp.Dit is de eerste editie van de Subsidie bootcamp. Deze dag is bedoeld om een kickstart te geven aan iedereen die …

Performance auditing

Audit
logo
Behaalt de Rijksoverheid met schaarse middelen optimale resultaten? En realiseert zij uiteindelijk haar doelstellingen? Dit zijn de vragen die centraal staan bij performance auditing. In deze opleiding maak je kennis …

Piramidaal rapporteren

Audit
logo
logo
Met weinig woorden helder je boodschap overbrengen, dat is de kern van piramidaal rapporteren. Een logische, consistente, top-down structurering draagt bij aan de leesbaarheid en overtuigingskracht van je auditrapport. In …

Projectbeheersing en control

Audit Financieel management
Eerst volgende startdatum: 28-11-2018
logo
Veel van de veranderingen en ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid worden projectmatig georganiseerd. Deze projecten kosten vaak meer tijd en meer geld dan voorzien. Hoe krijg je meer grip op deze …
Toon uitvoeringsdata
 • wo 28 nov, do 29 nov, vr 30 nov

Public sector auditing

Audit Financieel management
Eerst volgende startdatum: 26-11-2018
logo
In deze opleiding maak je kennis met het hoe, waarom en waarheen van public sector auditing. Wat zijn typische kenmerken van publieke organisaties en van auditing in de publieke sector? …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 26 nov, wo 28 nov

Risicomanagement

Audit Financieel management
logo
logo
Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht binnen overheidsorganisaties. Hoe volwassen is jouw organisatie qua risicomanagement? Hoe ontwikkel je risicomanagement binnen je organisatie? Welke keuzes zijn eren wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Wil …

Schriftelijke auditvaardigheden

Audit
Eerst volgende startdatum: 10-12-2018
logo
logo
Het succes van een audit staat of valt met de rapportage. Leer de fijne kneepjes van het schrijven en verhoog zo de kwaliteit en effectiviteit van je teksten. Deze speciaal voor auditors ontwikkelde opleiding bevat …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 10 dec

Summercourse 2015

Buitenland | Buitenland [vakgebied]

Themabijeenkomst Arbeidsmarktbeleid: Flexibilisering Arbeidsmarkt

Bedrijfsvoering MTW

Themabijeenkomst Mobiliteit

Bedrijfsvoering MTW

Toegepast risicomanagement Aruba

Financieel management MTW

Toekomst van de FEZ functie

Toezicht semipublieke organisaties

Financieel management
Eerst volgende startdatum: 25-10-2018
De Rijksoverheid heeft veel verschillende semipublieke organisaties. Wat is de verhouding tussen departement en semipublieke organisatie? Hoe maak je als departement een goede inschatting van de risico’s? Waar let je …
Toon uitvoeringsdata
 • do 25 okt, vr 26 okt

Vennootschapsbelasting

Financieel management
Eerst volgende startdatum: 17-01-2019
In deze opleiding krijg je de basiskennis over de VPB die nodig is om te beoordelen of activiteiten mogelijk onder de VPB vallen. Voor Medewerkers in een financiële functie bij …
Toon uitvoeringsdata
 • do 17 jan 2019
 • do 20 jun 2019

Verantwoordingscongres 2018

Verkiezingscongres 2017

Visie op control

VOFHA

Financieel management
Eerst volgende startdatum: 20-11-2018
logo
Geld, daar gaat het om bij het financieel management van de overheid, en steeds vaker ook bij het beleid zelf. Inzicht in de openbare financiën is daarom onmisbaar, of je …
Toon uitvoeringsdata
 • di 20 nov, wo 21 nov, ma 3 dec, di 4 dec, ma 10 dec, di 11 dec, ma 17 dec, di 18 dec, wo 19 dec, ma 7 jan 2019, di 8 jan 2019, wo 9 jan 2019, ma 14 jan 2019, di 15 jan 2019, ma 21 jan 2019, di 22 jan 2019, wo 23 jan 2019, do 24 jan 2019, vr 25 jan 2019, ma 18 feb 2019 (Vol)
 • ma 18 feb 2019, di 19 feb 2019, ma 4 mrt 2019, di 5 mrt 2019, ma 11 mrt 2019, di 12 mrt 2019, di 19 mrt 2019, wo 20 mrt 2019, do 21 mrt 2019, ma 25 mrt 2019, di 26 mrt 2019, wo 27 mrt 2019, ma 1 apr 2019, di 2 apr 2019, ma 15 apr 2019, di 16 apr 2019, wo 17 apr 2019, do 18 apr 2019, vr 19 apr 2019, ma 6 mei 2019
 • ma 13 mei 2019, di 14 mei 2019, ma 20 mei 2019, di 21 mei 2019, ma 3 jun 2019, di 4 jun 2019, di 11 jun 2019, wo 12 jun 2019, do 13 jun 2019, ma 17 jun 2019, di 18 jun 2019, wo 19 jun 2019, ma 24 jun 2019, di 25 jun 2019, ma 1 jul 2019, di 2 jul 2019, wo 3 jul 2019, do 4 jul 2019, vr 5 jul 2019, ma 15 jul 2019
 • ma 23 sep 2019, di 24 sep 2019, ma 7 okt 2019, di 8 okt 2019, ma 14 okt 2019, di 15 okt 2019, ma 28 okt 2019, di 29 okt 2019, wo 30 okt 2019, ma 4 nov 2019, di 5 nov 2019, wo 6 nov 2019, ma 11 nov 2019, di 12 nov 2019, ma 18 nov 2019, di 19 nov 2019, wo 20 nov 2019, do 21 nov 2019, vr 22 nov 2019, ma 9 dec 2019

VOFHAplus

Financieel management
Eerst volgende startdatum: 19-11-2018
logo
Hoe interpreteer je een business case? Hoe kun je effectief invloed uitoefenen in een politiek proces? Hoe beargumenteer je zaken en hoe zet je je overtuigingskracht optimaal in? De heilige …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 19 nov, di 20 nov, wo 21 nov, do 22 nov, vr 23 nov

VOFMA

Financieel management
Eerst volgende startdatum: 11-02-2019
logo
In deze basisopleiding doe je onmisbare kennis op over de overheidsfinanciën. Bovendien oefen je uitgebreid de praktische vaardigheden die je nodig hebt in je dagelijkse werk in de financiële functie. …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 11 feb 2019, di 12 feb 2019, wo 13 feb 2019, ma 18 feb 2019, di 19 feb 2019, ma 4 mrt 2019, di 5 mrt 2019, ma 18 mrt 2019, di 19 mrt 2019, wo 20 mrt 2019, ma 8 apr 2019 (Vol)
 • ma 9 sep 2019, di 10 sep 2019, wo 11 sep 2019, wo 18 sep 2019, do 19 sep 2019, ma 30 sep 2019, di 1 okt 2019, ma 7 okt 2019, di 8 okt 2019, wo 9 okt 2019, ma 28 okt 2019

VOFMAplus

Financieel management
logo
De financiële functie is in beweging. Help bouwen aan een effectieve en efficiënte Rijksoverheid en versterk jouw rol binnen de organisatie. In de VOFMAplus vind je verdieping in ontwikkelingen binnen …

VOFNIFF

Audit Financieel management
Eerst volgende startdatum: 08-11-2018
logo
Beleid heeft altijd een financiële component. Basiskennis van economie en financiën is daarom voor iedere beleidsambtenaar van belang. Met deze opleiding ben je in korte tijd op de hoogte van …
Toon uitvoeringsdata
 • do 8 nov, vr 9 nov, ma 12 nov, di 13 nov, wo 14 nov (Vol)

Wat iedere manager van aanbesteden moet weten

Bedrijfsvoering
Eerst volgende startdatum: 18-04-2019
Als manager krijg je steeds vaker te maken met vraagstukken rondom aanbesteding en inkoop. Om de valkuilen te vermijden en de risico's te herkennen, is het noodzakelijk om op hoofdlijnen …
Toon uitvoeringsdata
 • do 18 apr 2019

Wat iedere manager van administraties moet weten

Financieel management
Eerst volgende startdatum: 16-10-2018
Er is veel gebeurd op het terrein van financiële administraties in de fiscaliteit. Denk maar aan de komst van de Werkkostenregeling, de ontwikkelingen op BTW-gebied en de Vennootschapsbelasting. Wat betekent …
Toon uitvoeringsdata
 • di 16 okt

Wendbaar HR

Bedrijfsvoering
Eerst volgende startdatum: 29-10-2018
logo
Wendbaar HR is een vijfdaagse module van  het professionaliseringsprogramma voor de HR-adviseur die gericht is op de toekomst. De maatschappelijk en rijksontwikkelingen hebben direct invloed op het HR-werkgebied tussen nu …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 29 okt, ma 17 dec, ma 14 jan 2019, ma 28 jan 2019, ma 4 feb 2019
 • di 22 jan 2019, di 12 mrt 2019, di 2 apr 2019, di 16 apr 2019, di 7 mei 2019

Werkconferentie Duurzaam inkopen en grondstoffenmanagement

Werking van agentschappen

Financieel management
Eerst volgende startdatum: 12-11-2018
logo
Heb jij vanuit je functie vaak te maken met een agentschap of werk je nog niet zo heel lang bij een dergelijke organisatie? Wil je agentschappen beter begrijpen? Volg dan …
Toon uitvoeringsdata
 • ma 12 nov, di 13 nov, wo 14 nov

Winteracademie economie en beleid

Economie
Eerst volgende startdatum: 17-01-2019
Het CPB verwacht dat de zorguitgaven tijdens deze kabinetsperiode met zo’n € 10 miljard zullen stijgen. Tegelijkertijd ligt er een bezuinigingsopgave van € 1,9 miljard bij de ziekenhuizen, eerstelijn en …
Toon uitvoeringsdata
 • do 17 jan 2019, di 22 jan 2019, do 24 jan 2019, di 29 jan 2019

Zomerschool economie en beleid

Economie
Eerst volgende startdatum: 20-06-2019
Verdiep je kennis van het economische vakgebied en laat je bijscholen door wetenschappers van verschillende universiteiten. Deze tweedaagse opleiding bestaat uit bijdragen van verschillende  docenten. De behandelde stof is praktisch …
Toon uitvoeringsdata
 • do 20 jun 2019, do 27 jun 2019