Basis rechtspositie rijkspersoneel

Om je manager deskundig te kunnen adviseren is kennis van het ambtenarenrecht onontbeerlijk. Na afloop van deze opleiding ken je alle relevante rechtspositionele wet- en regelgeving en weet je hoe je deze op juiste en eenduidige wijze kunt toepassen. Ook sociale zekerheid en pensioenbeleid komen aan bod. Er wordt geoefend aan de hand van aansprekende en eigen casuïstiek.

Voor
Eerstelijns HR-adviseurs die medewerkers en lijnmanagers moeten adviseren over de toepassing van het arbeids- en ambtenarenrecht bij het Rijk. Richtlijn: Schalen S8-S11.
 
Daarom deze opleiding
In een tijd van taakstellingen en reorganisaties zijn er veel vragen over de individuele rechtspositie van de medewerker. Om goed toegerust te zijn voor je taak als HR-adviseur, is het belangrijk om deze kennis standaard in je bagage te hebben.
 
Hiermee kom je terug
 
Na afloop:  
  • ben je op de hoogte van alle belangrijke arbeidsjuridische aspecten binnen het Rijk en weet je hoe je ze moet toepassen in je werk
  • ben je bekend met de Ambtenarenwet (AW) en het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR)
  • weet je hoe zaken als aanstelling, ontslag, arbeidsduur en beloning bij het Rijk geregeld zijn
  • ken je het sociaal flankerend beleid en het reorganisatiebeleid bij het Rijk en kun je die toepassen
  • weet je hoe je moet adviseren bij plichtsverzuim en disciplinair beleid
  • ken je de opzet en werking van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de bovenwettelijke voorzieningen en het reïntegratiebeleid en kun je hierover adviseren
  • ken je de belangrijkste onderdelen van het huidige en toekomstige pensioenbeleid en kun je hierover adviseren
Zo pakken we het aan
Deze opleiding geeft je, naast kennis van de nodige arbeidsjuridische wet- en regelgeving, vooral veel inzicht in eigen casuïstiek.

Opleidingsduur en kosten:
Opleidingsduur: 2 x 2 dagen
Kosten: 2.100

Uitvoeringsdata

  • di 25 sep, wo 26 sep, di 02 okt, wo 03 okt Vol
  • do 22 nov, vr 23 nov, do 29 nov, vr 30 nov Vol

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.