Aan de slag met PIA Rijk

Security/Informatiebeveiliging/Privacy-bescherming

Goed voorbereid op de AVG?
Aan de slag met PIA-Rijk!

 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG leidt tot nieuwe privacyrechten en versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zo komt er een recht op inzage, recht op correctie en verwijdering en een recht op dataportabiliteit.
 
Voor
Iedereen bij het Rijk die zich in uitvoerende zin gaat bezighouden met de Data Protection Impact Assessment (DPIA), kortweg de PIA-Rijk organiseert de Rijksacademie een serie workshops. In de workshop wordt het Rijksmodel toegepast op een casus.
 
Vier workshops vinden plaats bij de Rijksacademie  in Den Haag (Zeestraat 86-90) en twee workshops worden gehouden in Utrecht (Bar Beton CS, Stationsstraat 9) dinsdagmiddag 22 mei, woensdagmiddag 30 mei, vrijdagmiddag 8 juni en maandagmiddag 11 juni in Den Haag
Dinsdagochtend 19 juni en donderdagochtend 21 juni in Utrecht
Terug naar het overzicht