Vennootschapsbelasting

In deze opleiding krijg je de basiskennis over de VPB die nodig is om te beoordelen of activiteiten mogelijk onder de VPB vallen.
 
Voor
Medewerkers in een financiële functie bij het Rijk die betrokken zijn bij de aangifte VPB. Richtlijn: S10-S13.
 
Daarom deze opleiding
Het doel van de opleiding is om collega’s van FEZ-afdelingen bij de departementen en beleidsdirecties die mogelijk te maken krijgen met vennootschapsbelastingplichtige activiteiten de basiskennis te geven die nodig is om te beoordelen of activiteiten mogelijk onder de vennootschapsbelasting vallen. De nadruk ligt met name op het herkennen en onderkennen van de gevolgen van een activiteit, beleid of beleidswijziging voor de vennootschapsbelasting. Hierdoor kan tijdig worden gekeken naar de gevolgen van beleid of een beleidswijziging voor de belastingheffing voor een departement: hieraan kunnen immers budgettaire gevolgen verbonden zijn.
 
Hiermee kom je terug
Basiskennis op het gebied van de vennootschapsbelasting voor de Rijksoverheid. Na afloop kun je:
  • fiscale problematiek die speelt bij het beleid herkennen;
  • gevolgen van aanpassing van beleid op de vennootschapsbelasting onderkennen;
  • het vanuit de FEZ-rol herkennen van problematiek zodat tijdig de financiële gevolgen in kaart kunnen worden gebracht of wellicht zelfs kunnen worden voorkomen.
Zo pakken we het aan
Voor de opleiding hebben we een beperkt aantal sheets opgesteld. Omdat de opleiding inhoudelijk redelijk zwaar is, gaan we actief aan de slag met het maken van een eigen afweging door de inbreng van eigen casussen en voorbeeldcasussen die spelen binnen de Rijksoverheid. Met een logische opzet van de praktische benadering, verkennen we gezamenlijk alle aspecten van de vennootschapsbelasting bij de Rijksoverheid.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 1 dag
Kosten: € 500

Uitvoeringsdata

  • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.