Audit

Toelichting auditprogramma

Het mooie van het woord auditor in relatie tot de Rijksacademie is de dubbele betekenis die het heeft:

Uitvoerende van een audit, een controleur van een bedrijf zoals een accountant etc.
Toehoorder, iemand die lessen volgt maar geen examen aflegt
Een ‘controleur’ én toehoorder in één persoon.

Van de internal auditor wordt steeds meer verwacht dat hij/zij luistert naar wat er in de organisatie gebeurt. Om het werk goed te kunnen doen wordt verwacht dat hij/zij bekend is met het bedrijf: ‘know the business’.

Voor de geïnteresseerde ‘toehoorder’ biedt de Rijksacademie een mooi pakket aan basis-, vervolg- en verdiepende opleidingen op het gebied van audit. Trends op het gebied van bijvoorbeeld IT-auditing of professionele vaardigheden vertalen we naar de werkpraktijk voor overheidsauditors en krijgen een plek in onze opleidingen of masterclasses.

Maar de Rijksacademie biedt veel meer voor de auditor! Om de organisatie waarin hij/zij werkt nog beter te begrijpen zijn ook de opleidingen op het gebied van financieel management, economie en bedrijfsvoering nuttig om te volgen. Vanaf 2018 bieden wij ook opleidingen aan zoals Inkopen en aanbesteden in de publieke sector, Projectbeheersing en control PE-punten. Laat je verrassen door het brede aanbod aan organisatiebrede opleidingen die de Rijksacademie biedt en word een kritische toehoorder!

Voor internal auditors bij het Rijk biedt de Rijksacademie een compleet pakket van specialistische opleidingen aan die je nodig hebt om – binnen de context van het Rijk – je werk te kunnen doen. Onze opleidingen vormen een aanvulling op de reguliere postgraduate opleidingen en sluiten nauw aan bij de beweging die de auditfunctie binnen het Rijk wil maken.

Voor de Auditdienst Rijk (ADR) verzorgen wij het overheidsspecifieke deel van de leerroute die voor zijn medewerkers ontwikkeld is.

Deze opleidingen zijn te herkennen aan het logo


Uitgelichte opleidingen

29-10-2018
Zijn de bedrijfsprocessen bij de Rijksoverheid goed georganiseerd? Zijn de juiste beheersmaatregelen genomen en worden ze ook nageleefd? Belangrijke vragen voor iedere auditor en controller. Het vakgebied van de internal …
29-10-2018
Voor auditors is het interview een belangrijke informatiebron. Maar de informatie die je uit een interview haalt moet wel zo objectief mogelijk zijn. Belangrijk is dus dat je de techniek …
05-11-2018
Als je recentelijk in dienst bent gekomen bij de Rijksoverheid, kom je in aanmerking voor het Essentieprogramma. Het Essentieprogramma biedt jou de unieke kans om in twee dagen de bijzondere …
05-11-2018
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) grijpt steeds dieper in op de werkprocessen van de Rijksoverheid. De overheid treft maatregelen die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten, zoals de …