Besturingsmodel bedrijfsvoering Rijk

In de compacte rijksdienst is het gemeenschappelijk uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken in shared service organisaties (SSO's) een uitgangspunt geworden. Dit heeft geleid tot een besturingsmodel voor de bedrijfsvoering waarin vele spelers een rol hebben. Deze opleiding leert je wat er speelt en hoe het werkt.
 
Voor
Accountmanagers SSO, relatiemanagers, klantmanagers en andere managers/medewerkers die direct betrokken zijn bij SSO's. Richtlijn: Schalen S12-S15.
 
Hiermee kom je terug
De werking van het besturingsmodel bedrijfsvoering Rijk is voor veel medewerkers en managers soms  onoverzichtelijk en complex. Wie gaat nu over wat en hoe werkt dat? Wat is de rol en wat is de taak van de interdepartementale commissies, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, departementale directeuren bedrijfsvoering, departementale afnemers, shared service organisaties en regievoerders?

Na afloop:  

  • begrijp je hoe besluitvorming, coördinatie, opdrachtgeverschap en uitvoering in de bedrijfsvoering bij het Rijk georganiseerd zijn
  • heb je inzicht in de achtergronden en de ontwikkeling van het besturingsmodel
  • heb je inzicht in de werking van het besturingsmodel
  • heb je ervaren hoe de diverse partijen in het model in de praktijk (inter)acteren en voor welke belangen ze staan
Zo pakken we het aan
Theorie wordt afgewisseld met het naspelen van realistische situaties in de praktijk van het besturingsmodel. Een effectieve methode om in een dag het besturingsmodel volledig te doorgronden.
N.B. Deze opleidingsdag maakt ook integraal onderdeel uit van de opleiding Basis adviseur bedrijfsvoering.
De werkvorm van deze dag heeft baat bij een gemengde samenstelling van de deelnemersgroep.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 1 dag
Kosten: € 500

Uitvoeringsdata

  • vr 19 okt

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.