Bedrijfsvoering

Toelichting Bedrijfsvoeringsprogramma

De Rijksacademie ondersteunt een veelheid aan ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering in opleidingen op het terrein van inkopen en aanbesteden, personeel en organisatie, ICT- en informatiemanagement, algemene bedrijfsvoering en de connecties daartussen. Ook biedt de Rijksacademie het Essentieprogramma aan, voor een eerste kennismaking met de overheid. Het programma biedt een unieke kans om de brede wereld van de overheid te ontdekken.

Om verbindend te zijn binnen de Rijksoverheid, toon jij als adviseur (m/v) dat jij bouwstenen tot een geheel kan hechten. Daarmee worden de koppelingen van beleid en uitvoering mogelijk gemaakt.

De Rijksacademie biedt actuele en passende opleidingen aan, afgestemd op de steeds sneller veranderende vraag. Ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid volgen elkaar in snel tempo op. Jij moet over actuele kennis beschikken en een goede basiskennis hebben op jouw vakgebied. Daarnaast is het ook van belang om te weten wat er op de andere terreinen speelt. Zo ben en blijf je goed geïnformeerd en een belangrijke speler in het geheel. De Rijksacademie helpt je graag bij het maken van de juiste opleidingskeuze.

Bedrijfsvoering is een breed vakgebied en dat vraagt om actief bijlerende adviseurs, uitvoerders en beleidsbepalers. Zo hebben we voor 2018 de opleiding Cyber awareness op de rol staan. Een opleiding voor iedere ambtenaar die zich bewust wil zijn van de risico’s van het gebruik van automatiseringssystemen in de breedste zin van het woord. Ook op de rol staat de opleiding HR Rijk 2020. Een opleiding met meerdere modules die je laat zien over welke kennis je echt moet beschikken voor het jaar 2020, en dat is al heel snel!

De Rijksacademie kan ook jou dit jaar adviseren over de mogelijkheden van onze opleidingen. Bel of mail en stel gerust je vraag.


Uitgelichte opleidingen

19-11-2018
Een business case is een instrument voor de onderbouwing om wel of niet te starten of verder te gaan met een project. De business case omvat een kosten-batenanalyse, inclusief opties, benodigde bronnen en risicobeheersing. Daarom is het essentieel dat je over de juiste informatie beschikt en dat je deze informatie op een duidelijke wijze (cijfermatig) kunt ordenen. In deze opleiding leer je hoe je een business case kunt analyseren en beoordelen. Eveneens wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen op dit terrein.
22-11-2018
Om je manager deskundig te kunnen adviseren is kennis van het ambtenarenrecht onontbeerlijk. Na afloop van deze opleiding ken je alle relevante rechtspositionele wet- en regelgeving en weet je hoe …
03-12-2018
Als je recentelijk in dienst bent gekomen bij de rijksoverheid, is er voor jou het Essentieprogramma. Het Essentieprogramma biedt jou de unieke kans om in twee dagen de bijzondere wereld van de rijksoverheid te leren kennen. Je doorloopt een afwisselend programma met boeiende sprekers en doet contacten op die je de rest van je carri.re van pas komen.
04-12-2018
We leven in een wereld waar algoritmes in toenemende mate bepalen welk nieuws we te zien krijgen, het stemgedrag van de burger wordt beinvloed en zelfrijdende auto’s beslissen hoe ze moeten handelen in noodsituaties.