Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijke doelstelling binnen het personeelsbeleid van de Rijksoverheid. Deze opleiding behandelt de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezond werken en bevlogenheid, loopbaan en functieroulatie en leren en ontwikkelen. Je leert wat het beleid inhoudt, welke best practices er zijn binnen het Rijk en hoe je het management hierover kunt adviseren. 
 
Voor
Eerstelijns HR-adviseurs. Richtlijn: Schalen S10-S12.
 
Daarom deze opleiding
Voor een goed functionerende rijksdienst is duurzame inzetbaarheid van medewerkers van essentieel belang. Als HR-adviseur speel je hierbij een centrale rol: er wordt een actieve rol van je verwacht in het sociaal medisch team (SMT) en/of het sociaal beleidsoverleg, je moet verzuimcijfers en indicatoren kunnen duiden en je moet kunnen adviseren over mogelijke interventies. 
 
Hiermee kom je terug
In de opleiding passeren alle drie de pijlers van duurzame inzetbaarheid de revue.
 
Na afloop:
  • kun je de samenhang van de pijlers binnen duurzame inzetbaarheid duiden en uitleggen
  • ken je de uitgangspunten en onderliggende theoretische modellen voor duurzame inzetbaarheid
  • ken je de rijksvisie op gezond werken en bevlogenheid
  • ken je de relevante wet- en regelgeving bij verzuim en reïntegratie en kun je die toepassen
  • heb je geoefend via een simulatie van een sociaal beleidsoverleg
  • kun je relevante cijfers in het kader van gezondheidsmanagement interpreteren en ken je de belangrijkste actoren en hun verantwoordelijkheden hierbij (onder andere het SMT)
  • heb je zicht op de betekenis van leren en ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid
  • ben je vertrouwd met de betekenis van het begrip 'employability' en ken je de achtergronden van de Mobiliteitsbrief van de minister van Wonen en Rijksdienst
 
Zo pakken we het aan
Er wordt stilgestaan bij best practices binnen het Rijk, naast wetenschappelijke inzichten over bijvoorbeeld 'bevlogenheid'. De opleiding wordt verzorgd door docenten van binnen het Rijk en externe experts (TNO en Hogeschool Zuyd).

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 3 dagen
Kosten: € 2.000

Uitvoeringsdata

  • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.