Digitale platformen

Gevolgen voor economie en overheidsbeleid
 
Succesvolle internetbedrijven in de digitale economie vervullen vaak een platformfunctie. Zij verzorgen de infrastructuur die transacties en interacties tussen uiteenlopende partijen mogelijk maakt. Deze niet te stoppen trend kent grote voordelen. Zo worden de prijs en de kwaliteit van goederen en diensten inzichtelijker, waardoor de concurrentie toeneemt. Een groter en gevarieerder aanbod tegen lagere prijzen en met een hogere kwaliteit kan daarvan het resultaat zijn. Er zijn echter ook risico's. Zo nemen platformen (of hun gebruikers) bij hun drive naar groei het niet altijd even nauw met (locale) regels, zoals belastingen, warenwet en vergunningen. Individuele platformen kunnen bovendien 'zeer groot' worden en zijn soms niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, wat vragen omtrent marktmacht oproept. Het grootschalige gebruik van persoonsgegevens kan verder met privacyproblemen gepaard gaan. De wijze waarop digitalisering onze samenleving verandert vraagt om een verandering van het beleid. Digitalisering maakt sommige beleidsmaatregelen (deels) overbodig, wanneer de introductie van een digitaal platform een bestaand probleem oplost. Maar het is mogelijk dat tegelijkertijd ander beleid moet worden aangescherpt. Overheden kunnen ook kijken naar mogelijkheden om platformen te initiëren/ondersteunen om beleidsdoelen te verwezenlijken. Platformen worden namelijk gekenmerkt door het hebben van geavanceerde governancesystemen waarmee het gedrag van gebruikers op een bepaalde manier kan worden gestuurd.
 
Voor
Beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in de gevolgen van digitale platformen voor de economie en het overheidsbeleid.
 
Na afloop heb je kennis van:
  • de gevolgen van digitale platformen voor de economie
  • de eisen die digitale platformen aan het overheidsbeleid stellen
  • de mogelijkheden die digitale platformen bieden bij het bereiken van beleidsdoelstellingen
 Zo pakken we het aan
Gestart wordt met een behandeling van de economische theorie van digitale platformen. Daarna komen de voor- en nadelen van uiteenlopende vormen van overheidsinterventie aan bod en de mogelijkheden die digitale platformen bieden bij het bereiken van doelstellingen van het overheidsbeleid. Op de laatste opleidingsdag gaan deelnemers aan de slag met een concrete casus.
 
Docenten:
De opleiding wordt verzorgd door Paul de Bijl en Nicolai van Gorp.
Dr. Paul de Bijl is zelfstandig adviseur op het gebied van marktordening, mededinging en regulering (Radicand Economics) en senior  lecturer aan de Utrecht School of Economics. Nicolai van Gorp is freelance consultant en eigenaar/oprichter van e-Conomics. E-Conomics levert economisch advies op het gebied van telecom- en digitaal beleid.
 

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 3 dagen
Kosten: € 1600*
De in de studiegids 2018 genoemde prijs is foutief.

Uitvoeringsdata

  • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.