WebGenerator ProStats

Economie van de overheid - Rijksacademie.nl

Economie van de overheid

Deze uitgebreide inleiding in de economie van de overheid geeft je alle handvatten om mee te praten over actuele vraagstukken van de overheidsfinanciën. Alle belangrijke onderwerpen van het vakgebied krijgen aandacht. Veel aandacht wordt vanzelfsprekend besteed aan de actualiteit.
 
Voor
Beleidsmedewerkers die hun kennis over de economie van de collectieve sector willen vergroten of opfrissen. Het is handig als je al wat economische basiskennis hebt, maar dat is niet noodzakelijk.
 
Daarom deze opleiding
Je wilt op een kritische manier deelnemen aan discussies op jouw afdeling. Over uiteenlopende vraagstukken van de openbare financiën en de inrichting van de collectieve sector heb je na deze opleiding een duidelijk beargumenteerde mening.
 
Hiermee kom je terug
Je hebt theoretische bagage verzameld over de economie van de collectieve sector.
Onderwerpen die aan bod komen:
 • de rol van de overheid
 • de politieke besluitvorming
 • het economische beleid
 • vergrijzing, overheidsfinanciën en pensioenen
 • het begrotingsbeleid
 • de inrichting van de verzorgingsstaat
 • de invloed van belastingen en premies op de economische ontwikkeling
 • non-profitorganisaties
 • de decentrale overhede
 • Europese schuldencrisis
Zo pakken we het aan
Je ontvangt een exemplaar van Toegang tot de collectieve sector van Donders en Gradus. Je krijgt daarnaast geactualiseerde versies van hoofdstukken die op dit moment al beschikbaar zijn. Uiteenlopende actuele vraagstukken van de overheidsfinanciën komen aan bod. Over de exacte onderwerpen beslissen de deelnemers mee. Je toetst je kennis via opdrachten. Actuele vraagstukken krijgen aandacht.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 5 x 1 dag
Kosten: € 1.990

Uitvoeringsdata

 • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.