HR accounting

Binnen de Rijksoverheid wordt continu gewerkt aan een professionele en efficiënte bedrijfsvoering. Van adviseurs wordt een meer bedrijfsmatige aanpak verwacht. Een gedegen cijfermatige onderbouwing van voorstellen en scherpe analyses dragen bij aan een zakelijke benadering in onder andere de HR-praktijk. Daarbij wordt nauw samengewerkt tussen HR, Control/FEZ, facilitair management en steeds vaker met ICT. Adviseurs uit diverse vakgebieden ervaren bredere consequenties van HR-beleid in hun eigen vakgebied. In deze opleiding verwerf je meer kennis en vaardigheden om in de onderlinge interactie deze consequenties te duiden.

Voor
Eerstelijns senior HR-adviseurs en hoofden HR, controllers, senior-adviseurs bedrijfsvoering, adviseurs FEZ en auditors, die financieel-economische inzichten en cijfermatige analyses in hun werk willen kunnen toepassen. Richtlijn: Schalen S10-S12.

Daarom deze opleiding
De overheid gaat steeds meer bedrijfsmatig opereren. Daar past bij dat diverse adviseurs de fijne kneepjes van een bedrijfsmatige benadering in de praktijk kunnen brengen met behulp van analyse van onder andere HR-gegevens.

Hiermee kom je terug
In deze opleiding verwerf je financieel-economische inzichten en vaardigheden om met een bedrijfsmatige blik naar HR-vraagstukken te kijken.

Na afloop:

  • heb je je financieel bewustzijn als HR-adviseur vergroot, waardoor je je advisering in een breder kader kunt laten plaatsvinden
  • ken je kengetallen bij diagnose en inhoudelijke sturing
  • ken je de verschillen tussen ken- en stuurgetallen voor HR-beleid
  • ken je het onderscheid tussen HR in control, HR-accounting en HR-analytics
  • weet je wat de meerwaarde is van HR-accounting voor het management
  • heb je geoefend met een doorlopende, integrale casus in de context van het concern Rijk (mobiliteit, opleidingen, werving & selectie, ziekteverzuim)
  • ben je bekend met de belangrijkste kengetallen voor personeelsmanagement en weet je hoe je ze moet toepassen
  • ken je de meerwaarde van HR in control vanuit de praktijk

 
Zo pakken we het aan
Steeds wordt bekeken hoe de bedrijfseconomische principes kunnen worden toegepast op de casuïstiek van alledag. Het boek 'Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement' wordt hoofdstukgewijs behandeld. De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten van binnen en buiten het Rijk.

Terug naar het overzicht