ICT voor beleid

Moet bij het maken van beleid altijd rekening gehouden worden met de factor ICT? Worden het beleid en de uitvoering bij organisaties beter door inzichten verkregen uit big data? Of staat het gebruik van big data de privacy van de burgers in de weg?


Beleidsmedewerkers/-adviseurs krijgen meer en meer te maken met ICT-onderwerpen in hun werk. Er is bijna geen dossier meer te bedenken waar ICT geen rol bij speelt. Toch worden de ICT-consequenties veelal op een laat moment in beeld gebracht of is het lastig om een weg te vinden in het grote ICT-landschap binnen het Rijk.


Hoe zorgen we er met elkaar voor dat ICT veel meer een onderwerp wordt dat bij de start van het beleidstraject net zo normaal is als andere onderwerpen, zoals de milieu- of financiële effecten?

 

Voor
(Senior) beleidsmedewerkers, bedrijfsvoeringsadviseurs, controllers en auditors. Richtlijn Schalen S11-S14.

Daarom deze opleiding
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en digitalisering van de informatievoorziening (IV) vallen niet meer weg te denken in onze maatschappij. De samenleving stelt ook aan de overheid hoge eisen op dit punt: effectieve en efficiënte dienstverlening waarover continu, real-time en transparant informatie moet worden verschaft. Wat betekent dit voor de aanpak en afronding van het beleidsproces? 

In de opleiding ‘ICT voor beleid’ leren de deelnemers dat ICT in de (beleids-)keten een kritische succesfactor is voor het beleidstraject. De deelnemers maken kennis met de belangrijkste ICT-thema’s, zoals architectuur, inkoop, iGovernance, IT-security en privacy. We nodigen experts uit om een toelichting te geven op deze thema’s en aan te geven wat van belang is voor het beleidstraject. 

Hiermee kom je terug:
Na afloop:

 • ben je op de hoogte van de meest relevante en actuele beleidsmatige ontwikkelingen (follow-up commissie Elias, I-strategie, BIT, etc.)
 • ben je op de hoogte van nieuwe (technologische) ontwikkelingen op het gebied van onder andere  informatiesamenleving, ketensamenwerking en e-dienstverlening
 • begrijp je het belang voor een beleidsmedewerker/-adviseur om zijn ICT-kennis te vergroten en deze toe te passen bij het maken van beleid
 • weet je hoe de iGovernance binnen het Rijk georganiseerd is en wie welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij heeft
 • ken je de positie, inrichting en beleidsuitgangspunten van inkoop binnen het Rijk
 • heb je inzicht in het belang van iGovernance en inkoop voor het beleidstraject
 • weet je hoe het informatiemanagement binnen het Rijk is ingericht, ken je het  ICT-begrippenkader en het beschikbare beheers- en beleidsinstrumentarium
 • heb je kennis van de rijksbrede ICT-architectuur en de gehanteerde architectuurprincipes (onder andere I-atlas, EAR)
 • heb je inzicht in het belang van informatiemanagement en architectuur voor het beleidstraject
 • ken je de aandachtspunten en principes van ICT-projectmanagement die van belang zijn om rekening mee te houden bij het maken van beleid
 • ben je bewust gemaakt van de ICT-beheerorganisatie van het Rijk die van belang is om rekening mee te houden bij het maken van beleid
 • heb je inzicht in het belang van ICT-projectmanagement en -beheer voor het beleidstraject    
 • weet je hoe IT-security binnen het Rijk is ingericht en welke plek dit inneemt in de context van de rijksbrede integrale beveiliging
 • heb je inzicht gekregen in de reële bedreigingen op het gebied van databeveiliging en cyber security en welke maatregelen en tools in dit verband door het Rijk worden ingezet
 • ben je bewust van privacy issues, die van belang zijn bij het maken van beleid
 • heb je inzicht in het belang van ICT-security en privacy voor het beleidstraject
 • weet je hoe (open en big) data binnen de overheid worden ingezet

Zo pakken we het aan
De opleiding ‘ICT voor beleid’ bestaat uit drie dagen en wordt begeleid door een hoofddocent met kennis op het gebied van beleid, ICT en informatievoorziening. Experts diepen de verschillende thema’s op basis van eigen ervaring en deskundigheid verder uit, zodat je deze kennis en ervaring direct mee kunt nemen bij het maken van beleid.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 3 dagen
Kosten: € 2.050

Uitvoeringsdata

 • di 30 okt, di 06 nov, di 13 nov

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.