Inzicht in kwaliteit van beleid

Begrotingsbeleid gaat nadrukkelijk om het realiseren van je doelstellingen met zo min mogelijk middelen. Om dit te bereiken spelen beleidscontrol en beleidsevaluatie een essentiële rol om daarmee het zicht te krijgen (en te houden) op de kwaliteit van de overheidsuitgaven. Dit is ook één van de pijlers uit het rapport van de Studiegroep begrotingsruimte uit 2016.
 
Voor
(Senior)beleidsmedewerkers en financiële adviseurs. Richtlijn: S10-S13.
 
Daarom deze opleiding
Idealiter wordt aan de ‘voorkant’ van het beleid gebruik gemaakt van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) waarmee wordt bezien of de (Rijks)overheid ook de meest aangewezen partij is om dit beleid vorm te geven. Dit resulteert in een beleidstheorie waarbij de samenhang en veronderstelde impact van de bedachte instrumenten wordt vormgegeven. Naast de control hierop, wordt periodiek al het beleid van een minister geëvalueerd: de rapporten over beleidsdoorlichtingen en Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) die naar de Tweede Kamer worden gestuurd, vormen een belangrijk sturingsmiddel om antwoord te geven of de doelstellingen worden gehaald tegen zo laag mogelijke uitgaven (doeltreffendheid en doelmatigheid) om zo nodig hierop te kunnen bijsturen.

Deze opleiding biedt je de kennis en handvatten om de juiste vragen te stellen zodat je de inzet van instrumenten voor het behalen van je beleidsdoelen scherp krijgt, met als uiteindelijk doel: het kunnen beoordelen op doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit geeft je grip op je werk en begrip voor de andere actoren die jij tijdens dit traject van control en evalueren gaat tegenkomen.
 
Hiermee kom je terug
Na het afronden van deze opleiding is je kennis over (beleids)control en evalueren vergroot, heb je van elkaar geleerd door praktijkvoorbeelden met elkaar te bespreken en heb je handige tips meegekregen om control en evaluatie naar een hoger niveau te tillen in jouw organisatie.

Na afloop kun je:
  • uitleggen wat de relatie is tussen de beleidscyclus en de begrotingscyclus
  • de bouwstenen van het evaluatiestelsel uitleggen
  • beschrijven welke soorten evaluaties in welke situaties kunnen worden ingezet
  • de belangrijkste vragen stellen die een beleidsmedewerker langs kan lopen of een beleidscontroller kan stellen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid
  • beschrijven welke afwegingen binnen een vakdepartement dienen te worden gemaakt, alvorens deze al dan niet worden voorgelegd aan de IRF, en vervolgens aan de Tweede Kamer uitleggen op welke manier een organisatie kan komen tot een effectieve, representatieve manier van het meten van de doelstellingen
  • de plaats van MKBA in beleidsevaluaties, de soorten beleidseffecten in een MKBA en de mogelijkheden en beperkingen van MKBA uitleggen
 
Zo pakken we het aan
Ervaren docenten vanuit de Rijksoverheid verzorgen het programma, dit biedt je een boeiende kijk op beleidscontrol en beleidsevaluaties waarbij gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden. Er is volop ruimte voor discussie.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 4 dagen
Kosten: € 1.500

Uitvoeringsdata

  • ma 03 dec, di 04 dec, ma 10 dec, di 11 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.