Leernetwerk Beleidsdoorlichtingen

Kennis verkrijgen en uitwisselen over de opzet en verschillende fases in de uitvoering van een beleidsdoorlichting, om de kwaliteit van zowel inhoud als van processen van een beleidsdoorlichting te verhogen. Doordat deze kennis (uitwisseling) voorafgaat aan de verschillende fases van de uitvoering van de beleidsdoorlichtingen, kunnen deelnemers deze kennis direct toepassen in de praktijk.

Voor
Beleidsmedewerkers die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van een beleidsdoorlichtingen (schaal 12 en hoger).

Hiermee kom je terug:

  • je kent de processtappen van een beleidsdoorlichting en je weet welke partijen bij de uitvoering van een beleidsdoorlichting betrokken zijn en wat hun belangen zijn.
  • je weet ook wat de beleidstheorie inhoudt en hoe een goed plan van aanpak eruit ziet;
  • weet je welke methoden van kwalitatief en kwantitatief onderzoek veel gebruikt worden en hoe je deze kunt toepassen in je beleidsdoorlichting;
  • krijg je inzicht in de ervaringen van extern onderzoek en ken je de dillema’s van aanbesteding en uitbesteding;
  • heb je kennis over de verschillende manieren van het verzamelen van data en gegevens voor de beleidsdoorlichting;
  • heb je meer inzicht in hoe doeltreffendheid en doelmatigheid bij beleidsevaluatie vastgesteld kan worden;
  • heb je kennis over waar de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer op letten bij het beoordelen van verantwoordingsonderzoek;
  • door middel van intervisies bespreek je met andere deelnemers de ervaringen en uitdagingen op dit terrein.

Zo pakken we het aan

We pakken de theorie en praktijk aan via een mix van casussen, opdrachten en discussies. Belangrijk onderdeel is de praktische toepassing, maar ook de intervisies over de uitvoering van beleidsdoorlichtingen. De docenten zijn van zowel van binnen als van buiten de Rijksoverheid afkomstig.

 

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 5 dagen, plus 4 intervisiedagen
Kosten: € 2.510

Uitvoeringsdata

  • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.