Masterclass auditors in de publieke sector

3 december 2018

Deel 1: Met de voeten in de data-modder
Rudi Turksema ( Coördinerend/specialistisch adviseur bij Algemene Rekenkamer) en Eva de Jong (Onderzoeker/ Data-analist bij Algemene Rekenkamer)
Digitalisering en dataficering zorgen voor een fundamentele verandering van de werkwijze van de overheid. Dit geldt zeker voor de financiële functie, die veel standaarden en routines kent. Daardoor zal het soort werk in de financiële functie van karakter veranderen en zullen auditors nieuwe vaardigheden moeten leren. Wat betekenen deze veranderingen in de dagelijkse auditpraktijk van de Algemene Rekenkamer? Aan de hand van voorbeelden uit onderzoekswerk wordt u meegenomen in de kansen en uitdagingen die het werken met data bieden. Meer in het bijzonder zullen we op interactieve wijze aan de slag gaan met opschonen en visualiseren van financiële data.

Deel 2: Zuurstof in het management control systeem
Robert Vos (hoofd van het projectbureau audit- en beheersingsvraagstukken bij het Ministerie van Financiën)
Van ‘zero tolerance’ naar meer ruimte voor passende oplossingen. Deze ruimte wordt de ‘zuurstof in het systeem’ genoemd. Deze zuurstof kan in het systeem ingebouwd worden, naast de aandacht die er is voor rechtmatigheidsbeheersing, verantwoording en audit op niet-naleving. Echter, hoe kan je ‘zuurstof’ in het systeem brengen?

Bij de Rijksoverheid klinkt vanuit het topmanagement een steeds luidere roep om meer beleidsruimte voor het decentraal management. Aan de andere kant komen er meer regels die deze ruimte juist beperken. Hoe kan deze paradox in de praktijk hanteerbaar worden gemaakt? Op interactieve wijze gaan we hierover in het middagdeel van de opleiding met elkaar in gesprek en wordt theorie aangereikt om hier meer inzicht in te krijgen.

4 December 2018
Auditkwaliteit de baas
Eva van der Fluit (management consultant) en Herman Hello (captein 747, instructeur KLM en voormalig hoofd opleidingen KLM vliegers)
Accountants en auditors streven naar kwaliteitsverhoging maar wat is kwaliteit eigenlijk? En hoe ga je om met de spanning tussen kwaliteit, kosten en klantwensen? Op dag twee van de masterclass nemen Eva van der Fluit en Herman Hello je op inspirerende wijze mee in de cockpit en laten parallellen zien tussen de vliegerswereld en de accountancy. Je krijgt inzicht in de leeromgeving van vliegers; hoe gaan zij om met regels, handboeken en meningsverschillen en hoe bewaken ze de kwaliteit? Accountants moeten net als vliegers balans aanbrengen tussen kwaliteit, kosten en klantwensen. Met behulp van een vliegtuigsimulatie, maar dan voor accountants, ga je oefenen met spanningen met de klant, binnen het auditteam en binnen de auditorganisatie. Doel is beter leren omgaan met de druk die ontstaat bij het streven naar kwaliteit. Naast oefeningen, krijg je theorie aangereikt en is er aandacht voor de vertaling daarvan naar de eigen praktijk. Eva van der Fluit deed onderzoek naar de vraag hoe kwaliteit en leren bij accountants versterkt kunnen worden. 

 

Uitvoeringsdata

  • ma 3 dec, di 4 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht