Masterclass ICT sturing en beheersing

ICT grijpt steeds dieper in op de werkprocessen van de rijksoverheid. De overheid treft maatregelen die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten, zoals de verbetering van de sturing en de beheersing en een toets door het Bureau ICT-toetsing.
 
Voor
De masterclass is bestemd voor (plaatsvervangend) directeuren, projectmanagers, senior adviseurs, auditmanagers, senior controllers en/of afdelingshoofden die werkzaam zijn in een financiële functie, een beleidsfunctie of informatiseringsfunctie. Gestreefd wordt naar groepen met deelnemers uit diverse organisaties. Richtlijn: S12-S15.

Daarom deze opleiding
In deze masterclass ICT-sturing en beheersing wordt een weerbarstige praktijk rondom ICT getoond en gekoppeld aan goed opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap en de wijze waarop de (financiële) sturing en beheersing ingericht kan worden.

Zo pakken we het aan
De masterclass bestaat uit een vijftal middagbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden verzorgd door ervaren experts die werkzaam zijn bij de overheid, universiteiten en/of gerenommeerde advieskantoren voor de publieke sector. Het programma bestaat grotendeels uit de volgende onderwerpen en sprekers:

Middag 1: Waar staan we: lessen uit ICT-projecten bij de overheid.
Deze middag staat in het teken van de lessen die kunnen worden getrokken, de rol van de politiek en het management van ICT-projecten. De Algemene Rekenkamer heeft twee rapporten opgesteld over ICT bij de rijksoverheid. Wat is er met deze bevindingen gedaan, wat moet (nog) worden opgepakt en wat betekent dat voor jou? Trefwoorden: de Clinger Cohen Act (VS), de Raines Rules (VS) en de kosten van ICT-projecten. Spreker: prof. dr. Chris Verhoef, hoogleraar Informatica VU Amsterdam (lezing/discussie).

Middag 2: Wat maakt een ICT-project bij de overheid nu succesvol? (Engelstalig)
Het is zaak om de succesfactoren van ICT-projecten bij de rijksoverheid te bepalen. Wat zijn de valkuilen? Welke best practices zijn te onderkennen en wat betekent dat voor alle andere ICT-projecten binnen de rijksoverheid? Wat kunnen wij leren van de ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk? Trefwoorden: het gebruik van kosten-batenanalyses en batenmanagement bij ICT-projecten. Spreker: Peter Clark, eigenaar Pilots4change, geaccrediteerd Mission Critical Review Team Leader door Office of Government Commerce (OGC).

Middag 3: Hoe stuur je ICT-projecten nu goed aan?
De derde middag staat in het teken van de besturing van ICT-projecten. Welk krachtenveld is er en hoe kun je deze beïnvloeden? Welke instrumenten kun je daartoe inzetten? Trefwoorden: informatie-infrastructuur, ketensturing en ketenmanagement. Spreker: drs. Arman Alavi, I-Interim Rijk..

Middag 4: Wat kan de Gateway voor ICT betekenen?
De vierde middag gaat in op het instrument Gateway review. Wat is een Gateway review? Waar kun je het wel/niet voor gebruiken? Hoe kun je met dit instrument een ICT-project beter besturen en beheersen? Trefwoorden: verschillen tussen een audit en een Gateway review en de reeds opgedane ervaringen met uitgevoerde reviews. Sprekers zijn afkomstig van: bureau Gateway van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Middag 5: ICT in maat en getal.
De middag bestaat uit een afsluitende lezing en discussie. Aan de hand van concrete bouwstenen kun je van ICT-projecten in je eigen organisatie een beeld krijgen wat betreft de mogelijke doorlooptijd en uiteindelijke kosten. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: de betekenis van de functie-puntenanalyse, portfoliomanagement en kosten van ICT-projecten. Spreker: prof. dr. Chris Verhoef, hoogleraar Informatica VU Amsterdam.

Terug naar het overzicht