Masterclass ICT sturing en beheersing

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) grijpt steeds dieper in op de werkprocessen van de Rijksoverheid. Het kabinet treft een aantal maatregelen die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten, zoals de verbetering van de sturing en de beheersing.

Voor
De masterclass is bestemd voor (plaatsvervangend) directeuren, projectmanagers, senior adviseurs, auditmanagers, senior controllers en/of afdelingshoofden die werkzaam zijn in een financiële functie, een beleidsfunctie of informatiseringsfunctie. Gestreefd wordt naar groepen met deelnemers uit diverse organisaties.

Daarom deze opleiding
In deze masterclass ICT-sturing en beheersing wordt de weerbarstige praktijk gekoppeld aan goed opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap en de wijze waarop de (financiële) sturing en beheersing ingericht kan worden.

Zo pakken we het aan
De masterclass bestaat uit een aantal middagbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden verzorgd door ervaren experts die werkzaam zijn bij de overheid, universitair docenten en/of gerenommeerde advieskantoren voor de publieke sector. Het programma bestaat grotendeels uit de volgende onderwerpen en sprekers:

Middag 1: Waar staan we: lessen uit ICT-projecten bij de overheid.
Deze middag staat in het teken van de lessen die kunnen worden getrokken, de rol van de politiek en het management van ICT-projecten. De Algemene Rekenkamer heeft twee rapporten opgesteld over ICT bij de Rijksoverheid. Wat is met deze bevindingen gedaan, wat moet (nog) worden opgepakt, wat pakt de CIO op en wat betekent dat voor jou? Trefwoorden: de Clinger Cohen Act (VS), de Raines Rules (VS) en de kosten van ICT-projecten. Spreker: prof. dr. Chris Verhoef, hoogleraar Informatica VU (lezing/discussie).

Middag 2: Wat maakt een ICT-project bij de overheid nu succesvol? (Engelstalig)
Nu we weten waar we staan is het zaak om de succesfactoren van ICT-projecten bij de Rijksoverheid te bepalen. Wat zijn de valkuilen? Welke best practices zijn te onderkennen en wat betekent dat voor alle andere ICT-projecten binnen de Rijksoverheid? Wat kunnen wij leren van de ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk? Trefwoorden: de Engelse aanpak, het gebruik van kosten-batenanalyse en batenmanagement bij ICT-projecten. Spreker: Peter Clark, eigenaar Pilots4change, geaccrediteerd Mission Critical Review Team Leader door Office of Government Commerce (OGC).

Middag 3: Hoe stuur je ICT-projecten nu goed aan?
Deze derde middag staat in het teken van de besturing van ICT-projecten. Welke krachten spelen er en hoe kun je deze beïnvloeden? Welke instrumenten kun je daartoe inzetten? Trefwoorden: politicologische analyse, informatie-infrastructuur, ketensturing en ketenmanagement. Spreker: dr. ir. Gerard Weijers, TU Delft en Directeur  Anderson MacGyver.

Middag 4: Wat kan de Gateway voor ons betekenen?
De vierde middag gaat in op het instrument Gateway review. Wat is een Gateway review? Waar kun je het wel/niet voor gebruiken? Hoe kun je met dit instrument een ICT-project beter besturen en beheersen? Trefwoorden: verschil tussen een audit en een Gateway review en de ervaringen met uitgevoerde reviews. Sprekers zijn afkomstig van: Bureau Gateway van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Middag 5: ICT in maat en getal
De middag bestaat uit een afsluitende lezing en discussie. Aan de hand van een aantal concrete bouwstenen kun je van ICT-projecten uit je eigen organisatie snel een beeld krijgen wat betreft de mogelijke doorlooptijd en uiteindelijke kosten. ICT in maat en getal. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: de betekenis van de functie-puntenanalyse, portfoliomanagement en kosten van ICT-projecten. Spreker: prof. dr. Chris Verhoef, hoogleraar Informatica VU.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 5 middagen
Kosten: € 1.650

Uitvoeringsdata

  • di 07 nov, di 14 nov, di 21 nov, di 28 nov, wo 06 dec Vol
  • ma 05 nov 2018, ma 12 nov 2018, ma 19 nov 2018, ma 26 nov 2018, ma 03 dec 2018

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.