Meerjarige Personeelsplanning Rijk

Meerjarige personeelsplanning (MPP) is een belangrijke pijler binnen het mobiliteitsbeleid van het Rijk. Deze eendaagse opleiding behandelt de kaders en uitgangspunten van meerjarige personeelsplanning, de Mobiliteitsbrief van de minister van Wonen en Rijksdienst en alle elementen van de brief die aan de orde zijn bij het maken van een (meerjarig) personeelsplan. Ook de procesaanpak en de best practices komen aan de orde.
 
Voor
P&O-functionarissen/projectleiders en HR-adviseurs belast met de ontwikkeling en/of advisering met betrekking tot meerjarige personeelsplannen. Richtlijn: Schalen S10-S12.
 
Daarom deze opleiding
In de door de minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer aangeboden Mobiliteitsbrief is opgenomen dat alle organisaties binnen het Rijk uiterlijk in 2017 over een uitgewerkt meerjarig personeelsplan moeten beschikken. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd.
 
Hiermee kom je terug
In deze ééndaagse opleiding komen alle elementen van de Mobiliteitsbrief aan de orde, naast de mogelijke procesaanpak voor het maken van een meerjarig personeelsplan en een best practice. Ook nemen we de eventuele nieuwe kabinetsbesluiten in 2018 door.
 
Na afloop:
  • ken je de uitgangspunten en de kaderstelling
  • ben je bekend met de aanpak van MPP binnen strategische personeelsagenda van het Rijk 2020
  • ben je geïnspireerd door de voorbeelden voor het maken van een eigen meerjarig personeelsplan
  • ken je de voorwaarden voor het realiseren van meerjarige personeelsplanning
 
Zo pakken we het aan
Natuurlijk komt de nodige theorie aan bod (vlootschouw, HR3P, SPP-modellen en benaderingen), maar daarnaast zijn er praktische inleidingen over de context van MPP binnen het Rijk, de Mobiliteitsbrief, de procesmatige aanpak en best practices bij het Rijk.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 1 dag
Kosten: € 700

Uitvoeringsdata

  • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.