Piramidaal rapporteren

Met weinig woorden helder je boodschap overbrengen, dat is de kern van piramidaal rapporteren. Een logische, consistente, top-down structurering draagt bij aan de leesbaarheid en overtuigingskracht van je auditrapport. In deze opleiding leer je de theorie van het piramidaal rapporteren direct toepassen op de teksten uit je eigen werkpraktijk.
 
Voor
(Senior) auditors en auditmanagers die auditrapporten schrijven. Richtlijn: S10-S15.
 
Daarom deze opleiding
Het auditrapport is de kroon op het werk van de auditor en moet daarom aantrekkelijk en overtuigend geschreven zijn. Piramidaal rapporten is dé methode om dat te doen. Op basis van de piramidemethode laat je de lezer eerst de belangrijkste boodschap lezen en daarna de logisch daarop volgende. Piramidaal rapporteren bespaart niet alleen de lezer, maar ook de schrijver veel tijd, omdat het je dwingt snel tot de kern van je verhaal te komen.
 
Hiermee kom je terug
Je leert de principes van het piramidaal rapporteren toepassen op je eigen auditrapporten en presentaties.
 
Na afloop kun je:
  • zorgen voor een goed geordende en logische totaalstructuur van je rapport, met duidelijke samenhang tussen de onderdelen
  • bepalen wat je belangrijkste boodschap is en welke plek je deze moet geven in je rapport of presentatie
  • je boodschap kernachtig en overtuigend onder woorden brengen
  • zorgen voor een duidelijke argumentatie- en redeneerwijze
  • zorgen voor een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
  • vlot en aantrekkelijk schrijven, met aandacht voor formuleerkwesties (lengte van zinnen, lijdende zinnen, tangcontructies, etc.) en taalgebruik (niet te informeel, maar ook niet te vaktechnisch)

Zo pakken we het aan
De opleidingsdagen zijn zeer interactief. Theorie wordt afgewisseld met veel oefenen met eigen materiaal. Tussen de twee opleidingsdagen krijg je de gelegenheid om een eigen audittekst op te sturen naar de docent, waarna je hierop persoonlijk feedback ontvangt. Deze opleiding wordt verzorgd door externe docenten met ruime ervaring binnen de Rijksoverheid en de auditwereld.
 
Terug naar het overzicht