Risicomanagement

Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht binnen overheidsorganisaties. Hoe volwassen is jouw organisatie qua risicomanagement? Hoe ontwikkel je risicomanagement binnen je organisatie? Welke keuzes zijn eren wat zijn belangrijke randvoorwaarden?
Wil jij meer kennis over risicomanagement, jouw rol hierin en hoe je het management hierin kunt adviseren? De (vernieuwde) opleiding risicomanagement voor auditors en controllers geeft antwoord op de meest gestelde vraag: "Hoe doen we dit?”.  

Voor
Ervaren medewerkers van de directies FEZ, de Auditdienst Rijk, directies Bedrijfsvoering en decentrale controllers of auditors die zich willen verdiepen in risicomanagement. Richtlijn: S10-S14.  

Daarom deze opleiding
Risicomanagement levert een belangrijke bijdrage aan het ‘gevoel’ van het management om in control te zijn of te komen en aan de totstandkoming van de z.g. ‘in-control-statement’. Risicomanagement geeft de organisatie focus en hierdoor is de Rijksoverheid in staat op een effectieve en efficiënte manier haar doelstellingen te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het realiseren van lagere kosten door een betere inzet van mensen en middelen, betere dienstverlening voor burgers en bedrijven en het borgen van de continuïteit.

Hiermee kom je terug
Je kunt een realistische aanpak ontwikkelen en implementeren om bewust om te gaan met risico’s in operationele, tactische en strategische sturingsprocessen, rekening houdend met intermenselijke dynamiek en de politiek-bestuurlijke context. Tegelijk biedt dit ook een kader/aanpak voor hoe een risicomanagementproces te toetsen.
Je kent de belangrijkste definities, modellen, methoden en technieken die horen bij risicomanagement. Dankzij inzicht in jezelf en de ander weet je hoe je jezelf positioneert en jouw invloed als adviseur maximaliseert.
Als auditor kun je een oordeel geven over de volwassenheid van risicomanagement binnen je organisatie en kunt je aanbevelingen formuleren qua inhoud als proces.

Na afloop van deze opleiding

  • kun je het belang van risicomanagement binnen jouw organisatie beargumenteren
  • kun je vaststellen wat de volwassenheid van jouw organisatie is
  • ken je de belangrijkste begrippen, modellen, actoren en technieken binnen risicomanagement
  • weet je welke keuzes er zijn rondom risicomanagement en kun je je keuzes onderbouwen
  • kun je een realistische aanpak ontwikkelen en implementeren voor risicomanagement
  • kun je met behulp van inzicht in theorie en aanpak een goed toetskader ontwikkelen en heb je inzicht in effectief risicomanagement
  • heb je inzicht in jouw eigen rol als adviseur en de positie van de ander
  • kun je jezelf positioneren en weet je hoe je jouw invloed kunt maximaliseren

Zo pakken we het aan
We pakken de theorie en praktijk aan via een mix van (praktijk)casussen, opdrachten en discussies. Belangrijk onderdeel is de interactie tussen deelnemers en docenten en praktische toepassing. De docenten zijn van binnen de Rijksoverheid en beschikken vanuit verschillende invalshoeken over ruime ervaring met risicomanagement.

Terug naar het overzicht