WebGenerator ProStats

Winteracademie economie en beleid - Rijksacademie.nl

Winteracademie economie en beleid

De jaarlijkse winteracademie economie en beleid is ook in 2017 gewijd aan het zorgstelsel. De Rijksacademie organiseert deze opleiding samen met Celsus, academie voor betaalbare zorg. In de opleiding passeren uiteenlopende aspecten van het Nederlandse zorgstelsel de revue. Een belangrijke vraag die daarbij aan de orde komt is: hoe houden we de zorg betaalbaar en tegelijkertijd van goede kwaliteit? De opleiding heeft in hoge mate een interactief karakter. Zij biedt dan ook volop mogelijkheden om in discussie te gaan over de onderwerpen die aan bod komen.
 
Hiermee kom je terug
 
Na afloop:
  • heb je (meer) inzicht in het Nederlandse zorgstelsel en de financiering ervan
  • heb je (meer) inzicht in de visie van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners) op betaalbaarheid van de zorg
  • kan je de belangrijkste mechanismen benoemen die van invloed kunnen zijn op de verschillende niveaus (macro, meso en micro) van betaalbaarheid
  • ben je je (meer) bewust van de invloed van politieke keuzes en instituties op betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg
  • ken je eventuele spanningen tussen beleid en praktijk
Zo pakken we het aan
Het doel van de Winteracademie is de deelnemers meer inzicht geven in (de discussie over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid. Tevens biedt de Winteracademie een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Voor aanvang wordt aan de deelnemers een (digitale) reader met literatuur verstrekt.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 4 dagen en afsluitend congres op 23 februari 2017
Kosten: € 1.800

Uitvoeringsdata

  • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.