Masterclass economie en beleid

Het CPB verwacht dat de zorguitgaven de komende kabinetsperiode met zo’n € 10 miljard stijgen. Tegelijkertijd ligt er een bezuinigingsopgave van € 1,9 miljard bij de ziekenhuizen, eerstelijn en wijkverpleging. Bezuinigingsproblematiek blijft dus ook de komende jaren een actueel onderwerp. De door de Rijksacademie en Celsus Academie georganiseerde masterclass over de betaalbaarheid van de zorg gaat uitgebreid in op deze problematiek. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. Hoogleraren en docenten van verschillende universiteiten en ook professionals uit de praktijk verzorgen interactieve colleges. De masterclass geeft voldoende ruimte om ook zelf in discussie te gaan. 

Deelnemers hebben na afloop inzicht in de financiering van de zorg, de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van de zorg, de invloed van politieke keuzes op de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg, de visies van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners) en de spanningen tussen beleid en uitvoering. Leidraad is het lesboek ‘Betaalbare zorg’, waarvan deelnemers een exemplaar krijgen. Deelnemers ontvangen tevens een exemplaar van het boek ’50 jaar kostenbeheersing’.

Geïnteresseerd in de problematiek van de betaalbaarheid van de zorg? Meld je dan aan voor de vierdaagse opleiding. 


Klik hier voor het programma van de masterclass.
De opleiding vindt plaats bij de Rijksacademie (Zeestraat 86-90, 2518 AD Den Haag). 
 
Voor nadere informatie over en inschrijving op het inleidende congres kun je terecht op de website van Celsus academie. Dit congres vindt plaats op donderdagmiddag 19 april in New Babylon Den Haag

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 4 dagen
Kosten: € 1.800

Uitvoeringsdata

  • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.