De werking van de Nederlandse economie

Deze opleiding reikt je een inleiding in de macro-economie aan. Aan de orde komen de determinanten van zowel de structurele als de conjuncturele ontwikkeling van de economie. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om via het financieel-economische beleid invloed op de structurele economische groei uit te oefenen en de conjuncturele onevenwichtigheden te dempen. Teneinde het inzicht in de werking van de Nederlandse economie te vergroten wordt stilgestaan bij ramingen en analyses van het Centraal Planbureau. Aan de hand hiervan doe je kennis op die van pas komt bij het doorgronden van de economische samenhangen, het begrijpen van het gevoerde financieel-economische beleid en het nadenken over de toekomstige vormgeving van dat beleid.  

Voor 
Beleidsmedewerkers die meer willen weten van de samenhangen in de macro-economie. De opleiding is met name bedoeld voor beleidsmedewerkers die in hun werk weleens te maken hebben met voorspellingen en analyses van het Centraal Planbureau. Het is handig als je wat macro-economische basiskennis hebt, maar dat is niet noodzakelijk.

Daarom deze opleiding
Deze opleiding vergroot je inzicht in het functioneren van de economie op macro-economisch niveau. Je kunt na het volgen van de opleiding bovendien beter uit de voeten met de ramingen en de analyses van het Centraal Planbureau. Wanneer je deze ramingen en analyses snapt, begrijp je ook meer van de werking van de Nederlandse economie en van de effecten van diverse vormen van financieel-economisch beleid.

Hiermee kom je terug
Je weet hoe de Nederlandse economie werkt en je kent de effecten van uiteenlopende maatregelen van het financieel-economische beleid. Je bent op de hoogte van de kernbegrippen van de macro-economie en van de belangrijkste macro-economische samenhangen. De voorspellingen en analyses van het Centraal Planbureau hebben voor jou geen geheimen meer. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de belangrijkste visies op het functioneren van de macro-economie
  • het macro-economische overheidsbeleid sinds de Tweede Wereldoorlog
  • het modelgebruik bij het Centraal Planbureau, met in het bijzonder aandacht voor het macro-economische model
  • de totstandkoming van kortetermijnramingen en middellangetermijnverkenningen
  • de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de berekening van het  houdbaarheidssaldo
  • op modellen gebaseerde beleidsanalyses

 

Zo pakken we het aan
De opleiding bestaat uit diverse presentaties over de hiervoor genoemde onderwerpen. Zij heeft in hoge mate een interactief karakter. Er is dus veel ruimte voor vragen en discussie. Er wordt aandacht besteed aan recente publicaties van het Centraal Planbureau. Je toetst je kennis door het beantwoorden van vragen.

Uitvoeringsdata

  • di 29 okt 2019, di 5 nov 2019, di 12 nov 2019, di 19 nov 2019

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.

Terug naar het overzicht