Zomerschool economie en beleid

De economie van het klimaatbeleid

Deze tweedaagse zomerschool stelt je in staat om je kennis van het economische vakgebied te verdiepen. Dit jaar staan de theorie en de praktijk van het klimaatbeleid centraal. Aan de orde komt onder andere de vraag hoe het klimaatbeleid het beste kan worden vormgegeven. De colleges worden verzorgd door wetenschappers van verschillende universiteiten/instellingen.

Herman Vollebergh (Tilburg University en Planbureau voor de Leefomgeving) doet de aftrap van de opleiding en leidt de problematiek in. Hij gaat kort in op klimaatverandering zelf en op de economische analyse daarvan. Daarbij staat hij onder meer stil bij de theorie van de incomplete (toekomst)markten. Daarnaast gaat hij in op de theorie en de praktijk van de beprijzing van CO2-emissies.

Machiel Mulder (Rijksuniversiteit Groningen) schenkt in zijn college, getiteld Klimaatbeleid en transitie, aandacht aan de volgende onderwerpen: subsidies duurzame energie, emissiehandel, sluiting kolencentrales, internationale effecten van nationaal beleid, elektriciteitsmarkt, flexibiliteit, elektrificatie woningen & transport en toekomst gas.

Sjak Smulders (Tilburg University) gaat in zijn college vooral in op de gevolgen van het klimaatbeleid voor de economische groei. Hij bespreekt de gevolgen van emissiereducties op toekomstige economische groei, zowel in de wereldeconomie als in een kleine open economie, met speciale aandacht voor de rol van innovatie en flankerend beleid. Hierbij schenkt hij aandacht aan ‘carbon leakage’, geïnduceerde technologische ontwikkeling en groene groei. Ook komt de vraag aan de orde hoe verwachtingen over toekomstige groei de kosten en opbrengsten van klimaatbeleid beïnvloeden.

Rob Aalbers (Centraal Planbureau) bespreekt in het eerste deel van zijn college hoe je maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) maakt op basis van de nieuwe scenario’s van de Toekomstverkenning Welvaart- en Leefomgeving (WLO). Hij gaat daarbij in op de waardering van klimaatrisico’s in MKBA’s en op de rol van de discontovoet daarbij. In het tweede deel komt de vraag aan de orde wat dit betekent voor (de timing van) het klimaatbeleid. Wat weten we eigenlijk over de vraag welke technologieën de overheid zou moeten stimuleren en waarom? Aan de hand van concrete voorbeelden licht hij toe wat deze inzichten betekenen voor specifieke technologieën zoals kolen, gas, zon, wind, waterstof, elektrisch rijden en nul-op-de-meter woningen.

Programma

Donderdag   7 juni,   9:30 - 12:30 uur: Herman Vollebergh
Donderdag   7 juni, 13:30 - 16:30 uur: Machiel Mulder
Donderdag 14 juni,   9:30 - 12:30 uur: Sjak Smulders
Donderdag 14 juni: 13:30 - 16:30 uur: Rob Aalbers

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 2 dagen
Kosten: € 990,00

Uitvoeringsdata

  • Uitvoeringsdata n.n.b

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.