Raad van Advies

De Raad van Advies geeft strategisch advies aan het management van de Rijksacademie over de kwaliteit van de opleidingen, het programma, de organisatie en de financiële gezondheid. De leden van de Raad van Advies nemen deel op basis van hun deskundigheid en autoriteit, uitgebreide ervaring en betrokkenheid bij het werkveld van de Rijksacademie.

In de Raad van Advies hebben zitting:

Dr. G. Zalm (voorzitter)
Oud-voorzitter Raad van bestuur ABN AMRO Bank N.V.

Drs. J.A.G. Clerx
Directeur Begrotingszaken, Ministerie van Financiën 

Drs. S.R.A. van Eijck
Oud-staatssecretaris, Ministerie van Financiën

Dhr. A. J. M. Kerkvliet RE RA
Directeur Auditdienst Rijk

Drs. P.G. Lugtenburg
Directeur-Generaal van de Rijksbegroting, Ministerie van Financiën

Drs. J.G. Pot (erelid)

Drs. D.M. Sluimers
Voorzitter Raad van Bestuur APG Groep

Drs. M. van Wallenburg
Directeur-Generaal Overheidsorganisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken