Wil jij als medewerker een strategie bedenken om je eigen belangen te behartigen in een context van tegengestelde belangen? En wil je ervaren wat de verschillende rollen in die strategie zijn en hoe die zich verhouden in een interdepartementaal netwerk? Doe dan mee met de governance game: Participatia !

Zeker niet makkelijk, wel heel uitdagend! De game bestaat uit 4 rondes waarin je met jouw team kan winnen op basis van de beste mix van tactiek en strategie. Snel schakelen, de juiste talenten en expertises inzetten, samenwerken en natuurlijk spelen om te winnen.

Je ontdekt hoe de Rijksoverheid intern samenwerkt met en tussen andere Rijksoverheidsorganisaties in onze samenleving en wat jouw rol als ambtenaar daarin is. Daarnaast ervaar je hoe de Rijksoverheid georganiseerd is en hoe processen en samenwerkingsverbanden werken en ook hoe niet.

Alle onderdelen beleid, uitvoering, inspectie en bedrijfsvoering komen aan bod. En natuurlijk voorstellen aan een minister, burgerparticipatie, wetgeving, financiën en communicatie.

Trefwoorden
Actieve openbaarheid/beleidsintimiteit
Crisis/chaos
Gewenst gedrag wordt beloond/ongewenst gedrag wordt gestraft

Participatia is zo gaaf omdat je helemaal wordt meegezogen in het spel. Je leert (on)bewust dat samenwerking in je eigen team, maar ook met de andere teams en het externe netwerk cruciaal is. Zonder elkaar en zonder draagvlak kan er geen effectief beleid worden bedacht en worden geïmplementeerd. Je hebt elkaar dus hard nodig! Dit is naar mijn mening een wijze les voor elke ambtenaar.
Daphne Hubert Financial Trainee

Aantal deelnemers
Minimum aantal deelnemers is 25 en maximum aantal is 100 deelnemers.

Duur
Twee dagdelen

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers ligt de prijs tussen de 3000 en 4000 euro. Hierin zitten spelbegeleiding, locatie en catering.

Participatia is ontwikkeld door de Rijksacademie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de brief van de secretaris-generaal aan de informateur (maart 2017) voor de rijksbrede traineedag op 15 september 2017.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tom Mostarlic t.p.j.mostarlic@minfin.nl, Damiet de Lange d.m.j.lange@minfin.nl of Frerieke de Baat f.g.b.baat@minfin.nl.

Het leuke van Participatia is dat het je door middel van een spelvorm inzicht geeft in de verschillende belangen omtrent overheidsingrijpen. Zeker nuttig aangezien het je ook wat leert over je eigen rol en voorkeuren.
Marius Koops Financial Trainee

Participia is nuttig omdat het je in een dag veel aspecten van governance toont. Van strategisch management tot en met toezicht, het hoort allemaal bij goed beleid. Je leert ook de taken van een ander waarderen en beseft dat alle functies nodig zijn om te kunnen bijdragen aan het algemeen belang.  Tot slot maakt ook het interdepartementaal werken deel uit van het spel. Zonder de andere teams was het echter onmogelijk om beleid te maken binnen verschillende domeinen.
Karima Oueddan  Financial Trainee

Het spelen van Participatia gaf mij als startende Rijkstrainee de mogelijkheid spelenderwijs en op informele wijze kennis te late maken met het reilen en zeilen van de Rijksoverheid. De spelelementen over de parafenlijn, de lobby met de burgers, je verhaal pitchen om geld en goedkeuringen binnen te slepen, liggen dicht tegen de waarheid van het leven als rijksambtenaar aan. Daarnaast brengt de competitie tussen ministeries leuke dilemma’s met zich mee – zet je een paraaf bij het wetsvoorstel van een ander ministerie om goed samen te werken, of ga je niet akkoord om zo je eigen belangen te behartigen..
Marloes Smeets Financial Trainee