Minister Dijsselbloem heeft 4 oktober op de Rijksacademie een exemplaar van de biografie van Alexander Gogel in ontvangst genomen. Auteur Jan Postma, voormalig directeur-generaal Rijksbegroting en secretaris-generaal van Financiën, promoveerde eerder op een politieke studie over deze eerste minister van Financiën.

Tekst Rita Veerman

In de canon van het ministerie van Financiën zou de naam Alexander Gogel niet mogen ontbreken. Zijn ministerschap valt samen met de periode waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden veranderde in een nationale eenheidsstaat. Postma wil met dit boek een eigentijdse biografie afleveren over de grondlegger van het ministerie.

Tijdsgewricht 

Het werk geeft niet alleen een beeld van Alexander Gogel, het werpt ook een blik op de ontstaansgeschiedenis van het ministerie van Financiën. Gogel kan niet los worden gezien van het tijdsgewricht waarin hij leefde. Dat merkt de lezer aan de informatie van Postma over zaken als De Bataafse Republiek, de strijd tussen unitaristen en federalisten, Lodewijk Napoleon, de Franse tijd en de terugkeer van de Prins van Oranje

Zie Alexander Gogel (1765-1821). Grondlegger van de Nederlandse Staat, Uitgeverij Verloren BV, ISBN 9789087046330.