Sinds 1 september 2017 is de Rijksoverheid 41 ICT trainees rijker. Met de start van deze tweede tranche van het Rijks ICT Traineeprogramma (RITP) telt de overheid nu 79 ICT-trainees. De trainees werken in twee jaar tijd bij drie verschillende werkplekken van ten minste twee overheidsorganisaties. Daarnaast krijgen zij een mentor, een opleidingsprogramma en een trainee-buddy uit een eerdere tranche. Het RITP dient als kweekvijver voor talent en is een van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke comissie ICT-projecten onder leiding van Ton Elias.

De start van de tweede tranche op 1 september vond in samenwerking met de Rijksacademie plaats op de Zeestraat. Na ontvangst nam Mo Jaber, directeur I-Interim Rijk, de trainees mee in de ontdekkingsreis van een trainee en gaf hij tips vanuit zijn eigen ervaring. Om de trainees al uit te dagen in hun innoverende kracht binnen de overheid werd hen gevraagd stellingen te bediscussiëren met de CIO Rijk Hans Wanders. Ter inspiratie hield Professor Jaap van den Herik een bevlogen betoog over de invloed van data en technologie op de besluitvorming van de Rijksoverheid. Deze eerste dag van de introductie werd afgesloten met een collegetour met vanuit Defensie, de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, Luitenant-Generaal Wijnen als gast.

Door deze eerste introductie waarin zij elkaar en de Rijksoverheid hebben leren kennen, komen de trainees goed beslagen ten ijs voor het vervolg. Groepsbinding bevordert kennisuitwisseling, samenwerking en het lerend vermogen. Daarnaast zijn de trainees op deze manier voor dat zij starten op de eigen werkplek, meer op de hoogte van de ins en outs van het 2-jarige traineeprogramma en opleiding.

Na te hebben genoten van de uitgebreide introductie, zijn zij op woensdagmiddag 6 september begonnen op hun eerste werkplek. De werkplekken zijn verspreid over de gehele overheid; van uitvoering tot beleid, van een programma in het Noorden van ons land tot een CIO-office op de Haagse vierkante kilometer.