Van verleden naar heden, via het heden naar de toekomst

Terugblik IOFEZ-dag 2016

iofez2016 logo

Op 10 november vond de IOFEZ-dag plaats in de Tramremise in Den Haag. Alle medewerkers in de financiële functie, centraal en decentraal, waren uitgenodigd. In het decor van oude trams was het een weerzien van bekenden en het ontmoeten van onbekenden. Dat alles in het licht van het thema: ‘Verleden, heden, toekomst’.

De minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, bedankte de financiële medewerkers voor hun bijdrage aan de begroting. De financiële functie moet volgens hem gewoon gedegen zijn werk doen, maar tegelijk de kansen die IT biedt benutten. Te denken valt aan open data, bitcoin en blockchain die ons de weg wijzen naar meer transparantie voor de burger of hun geld goed besteed wordt. Ook Directeur-Generaal Hanneke Schuiling wierp een blik vooruit in de toekomst en sprak over een digitale begroting. Daarnaast wezen beiden erop dat nauwe samenwerking tussen de departementen het enige juiste spoor is. Een toepasselijke opmerking in de Tramremise.

De dagvoorzitter trakteerde de aanwezigen op een schouwspel, met als boodschap samenwerken en samen denken is meer zien en verder komen. Dit was een voorproefje op de ochtendactiviteit waarin samengewerkt moest worden om zoveel mogelijk antwoorden te vinden in de ‘Escape Room Experience’. De workshops die hierop in de middag volgden (onder andere Blockchain, de toekomst van de financiële functie, Lean-management en van klassieke ambtenaar naar beleidsondernemer), sloten naadloos aan op het thema, waarin werd nagedacht over de financiële functie nu en in de toekomst. De dag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Al met al was het een zeer geslaagde dag! Een dag waarin de banden zijn aangehaald, het persoonlijk netwerk is vergroot en de samenwerking tussen medewerkers in de hele financiële kolom is versterkt.