Aanbesteden is een vak. Een vak dat door een grote groep ambtenaren met groot enthousiasme en nog meer kennis van zaken wordt uitgeoefend. Dat zagen we op vrijdagmiddag 11 december in de lounge van de Rijksacademie aan de Zeestraat. Daar kwamen ruim honderd ambtenaren van ministeries, agentschappen en lokale overheden bij elkaar om alles en meer te leren over het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012.
Na een korte aftrap door dagvoorzitter Toon Warnier van DGOBR (BZK) krijgen Thijs Kirchner en Foppe de Vries van het ministerie van Economische Zaken het woord. Zij leggen uit hoe het wetgevingstraject erbij ligt en wat er in de wet allemaal gaat wijzigen. De dertien belangrijkste wijzigingen passeren in rap tempo de revue. Het gaat over EMVI en Bijlage 2B, innovatiepartnerschap en keurmerken, dynamisch aankoopsysteem en levenscyclus. De vragen zijn net zo specialistisch als de antwoorden, al moeten de twee heren soms het antwoord schuldig blijven. Omdat Willemijn (Noordhoek, ziek deze vrijdag) daar meer van weet of omdat de Europese Commissie frustrerend vaak had gezegd: “That will be judged on a case tot case basis.”
Alle wijzigingen moeten voor 18 april 2016 in de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen. Het wetgevingstraject zit daarom in een cruciale fase. Op EZ wordt hard gewerkt om de deadline te halen. Er zit veel tijd in het beantwoorden van de 233 vragen die de Tweede Kamer begin december heeft gesteld. Foppe:”Het is spannend of we het allemaal gaan halen, maar we hebben er vertrouwen in. We zijn er nu bijna twee en een half jaar mee bezig en hebben in die tijd met veel mensen gesproken. Het is leuk om er vandaag over te vertellen en het gesprek aan te gaan met de zaal.”
In de zaal zit Paul van BZK: “Ik ben geen jurist maar hou me bezig met ICT. Ik probeer er voor te zorgen dat er bij aanbestedingen goed wordt samengewerkt. Dat er niet alleen naar de juridische kant wordt gekeken maar ook naar de belangen en de input van andere betrokkenen, zoals ICT-ers. Ik ben hier vooral om te toetsen of ik weet wat ik moet weten over de wetswijziging.”

Na de plenaire sessie gaat de groep uiteen in vijf werkgroepen, onder leiding van Marlene Sikkens (OCW), Bram Lamens (V&J), Jeanette Vaandrager (BZK), Henk Wijnen (Pianoo) en Anouk Metselaar (BZK).
Marlene Sikkens in de inleiding voor haar groep: “Dat we vanmiddag in verschillende groepen zitten, betekent niet dat je wat mist: we praten allemaal over hetzelfde onderwerp. Het verschil kan wel zitten in wat de deelnemers in de verschillende groepen willen weten. Dus stel vooral veel vragen.”
Die uitnodiging is niet aan dovemansoren gericht: iedere wijziging roept vragen op, met als belangrijkste vraag: wat betekent dit voor ons werk, voor onze aanbestedingen? Al snel ontstaat er in de groepen een geanimeerde discussie over de toepassing van het dynamisch aankoopsysteem, over wat nu een keurmerk is, wat het betekent dat Bijlage 2b wordt afgeschaft, of aanbesteden via loting mag. Vooral dat laatste leidt in één van de groepen tot een flinke discussie. Want zo’n wetswijziging is mooi, maar waar zitten de gaten, pardon, de mogelijkheden?
Dat is altijd een fijne intellectuele exercitie die er vooral voor zorgt dat iedereen de regels door en door leert kennen. En dat is waarom iedereen vandaag bij de Rijksacademie is: om te leren.
Liesbeth (Rijkswaterstaat): “Het is heel simpel: de wet wijzigt, ik werk met die wet, dus ik moet weten wat er wijzigt.” Karin en Marceline (OCW) vullen aan: “Het is goed dat de Rijksacademie dit organiseert (in opdracht van de ICIA), goed dat ze zo mooi inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Je leert hier beter wat je moet leren dan bij een marktpartij, want deze middag is echt gericht op de dagelijkse praktijk bij de overheid, op de kennis die wij nodig hebben.” Marije (PIANOo): “Vooral de werkgroepen waren erg nuttig. Veel praktijkvoorbeelden, veel praktische kennis. En vooral mooi dat er mensen waren uit alle lagen van de overheid, want dit gaat ons allemaal aan.”
Intussen is de borrel in volle gang. Tijd om na al die kennis ook even te netwerken. Want leren doe je met elkaar.