Traineeopleidingsprogramma (TOP)

Vanaf 1 september 2015 organiseert de Rijksacademie het Traineeopleidingsprogramma (TOP). Het programma heeft als doel Rijkstrainees breed op te leiden voor een loopbaan binnen beleid, uitvoering, toezicht of bedrijfsvoering.

Het TOP is een uniform opleidingsprogramma voor de Rijkstrainees. Na afloop van het TOP weet de trainee hoe de Rijksoverheid in elkaar zit en functioneert. De diverse werkvelden binnen de rijksdienst (beleid, uitvoering, toezicht en bedrijfsvoering) komen uitgebreid aan bod. Het TOP biedt niet alleen theoretische kennis, maar vooral ook heel veel praktische ervaring. Inhoudsexperts en managers delen hun actuele dossiers, uitdagingen en dilemma’s, zodat vanuit eerste hand ervaren wordt wat werken bij de Rijksoverheid in de praktijk betekent. De trainee krijgt handvatten aangereikt hoe hij of zij deze kennis in het eigen werk kan toepassen. Daarnaast leert de trainee reflecteren op de eigen ontwikkeling, het werk en op relevante maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op het werk. Door de intensieve samenwerking met andere Rijkstrainees en de inzet van de vele inhoudsexperts in het programma legt de trainee bovendien een stevig fundament voor zijn of haar netwerk binnen de gehele Rijksoverheid.

Zo zit het in elkaar

Het TOP duur in totaal 30 dagen en is verspreid over twee jaar. De nadruk ligt op het eerste jaar. Hierin wordt het hoofdprogramma gevolgd en start het Trainee Ontwikkeltraject (TOT), dat gericht is op de persoonlijke ontwikkeling van de trainee. In het tweede jaar is ruimte voor het afronden van het hoofdprogramma (eindopdracht) en het volgen van keuzemodules. Daarnaast worden meerdere Traineecafés aangeboden rondom actuele onderwerpen.

Met elkaar

Binnen het TOP zijn vele experts van binnen de overheid actief. Hiervoor zetten we niet alleen onze eigen docenten in, maar werken we ook samen met Intercoach, de Academie voor Wetgeving, de Academie voor Overheidscommunicatie, de Toezichtacademie en Bureau ABD. Daarnaast zetten we, beperkt, externe trainers/organisaties in voor onderdelen gericht op vergroting van vaardigheden.

Klik hier voor het verslag van de startconferentie op 11 september 2015.

Rijkstrainee worden?

Wil je meer weten over het Rijkstraineeprogramma of over hoe je Rijkstrainee kunt worden klik hier.