Op 14 april was de Commandant der Strijdkrachten (CDS), Generaal Tom Middendorp, op de Rijksacademie voor alweer het 8e traineecafé. Traineecafés maken onderdeel uit van het tweejarig traineeopleidingsprogramma (TOP) en bieden twee lichtingen Rijkstrainees actuele thema’s met toonaangevende sprekers.

Dit keer stond de internationale stabiliteit en veiligheid op de agenda. Deze staat steeds meer onder druk. Crises komen sneller op en dreigingen zijn complexer en meer divers dan voorheen. Europa wordt omringd door conflicten en de gevolgen daarvan voor onze samenleving worden tastbaarder (terrorisme, migratie, polarisatie). Interne en externe veiligheid zijn meer dan ooit met elkaar verweven.

Generaal Tom Middendorp heeft de trainees meegenomen in de aspecten van de veranderende veiligheidscontext om ons heen en de rol van Defensie daarin. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid meer. Er was ook veel ruimte voor vragen vanuit de aanwezige trainees. Deze gingen over zijn inhoudelijke verhaal, maar ook over zijn eigen invulling van de rol. Hij heeft deze vragen open en eerlijk beantwoord. Het was een bijzonder interessante bijeenkomst in een zeer prettige sfeer.