Op vrijdag 18 mei jl. organiseerde de Rijksacademie in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën het Verantwoordingscongres. Tijdens het congres werd een volle zaal met toehoorders op speelse wijze geïnformeerd over de hoogtepunten van Verantwoordingsdag (woensdag 16 mei jl.). Het thema was de eerste verantwoordingsdag voor een nieuw kabinet.

Er waren sprekers zoals Hillie Beentjes (directeur Begrotingszaken), Marcel Canoy (econoom Erasmus Universiteit Rotterdam), Adrie Kerkvliet (algemeen directeur Auditdienst Rijk) en Cornelis van der Werf (secretaris Algemene Rekenkamer). Zij spraken over verantwoordingsdag vanuit hun perspectief en functie. De middag werd voorgezeten door Barbara Goezinne (directeur Financieel Economische Zaken bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en er was tevens een forumdiscussie met Krista Kuipers (directeur Financieel Economische Zaken bij ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Hans Wanders (CIO Rijk) over onderwerpen zoals gegevensbescherming en de toekomst van verantwoorden. Er was tevens een kennisquiz en er werd een film vertoond over Verantwoordingsdag achter de schermen.