WebGenerator ProStats

Wil jij met enthousiasme jouw vakkennis delen? - Rijksacademie.nl

Doceren bij de Rijksacademie

De Rijksacademie heeft een flexibele schil van zo’n 200 actieve docenten, leerstofontwikkelaars, dagvoorzitters, gastsprekers en leergroepbegeleiders. Onze docenten verzorgen de opleidingen. Samen met de projectleiders van de Rijksacademie zijn zij daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de opleidingen. Omdat voor al onze docenten geldt dat zij lesgeven ‘als tweede beroep’, ondersteunen we hen hierbij op alle mogelijke manieren, o.a. door het aanbieden van diverse didactische trainingen.

Je beschikbaarheid als docent voor de Rijksacademie kun je aanpassen aan je eigen voorkeuren en mogelijkheden. Sommige docenten verzorgen complete opleidingen, maar we zijn ook regelmatig op zoek naar managers of experts, die een uurtje willen optreden voor duiding van context en actualiteit of bijvoorbeeld in een rollenspel om een realistische werksituatie na te bootsen. Doceren bij de Rijksacademie doe je omdat je bevlogen bent en het leuk vindt om je kennis en ervaring te delen met andere collega’s. Je bent werkzaam bij de Rijksoverheid en expert op jouw vakgebied. Je hebt ruime ervaring met de theoretische en praktische kanten van je vak en kunt dit met enthousiasme overbrengen. Je kunt gemakkelijk werken met groepen en vindt het vanzelfsprekend om daarbij diverse werkvormen in te zetten.

Spreekt dit je aan? Kijk dan hieronder voor welke opleidingen we nog docenten zoeken:

Docenten inkopen en aanbesteden

Docenten met brede kennis van de juridische en praktische kanten van het (europees) aanbesteden bij het Rijk, om een aantal keer per jaar een dagdeel les te geven, voor een doelgroep van voornamelijk medewerkers IUS. Vereisten:

 • Ruime ervaring als inkoper/inkoopadviseur
 • Op de hoogte van recente regelgeving rondom (europese) aanbestedingen
 • Op de hoogte van de fases van het inkoopproces
 • best practices kunnen benoemen en uitleggen

Voor meer informatie: Ron Berkhout (070 – 342 4900)

Docenten financieel management (basis)

Docenten met kennis van overheidsfinanciën, de financiële functie binnen het Rijk en het begrotingsproces om enkele dagen of dagdelen per jaar les te geven in onze startersopleidingen of daarvan afgeleide maatwerkopleidingen. Denk bijvoorbeeld aan traineeprogramma’s. Vereisten:

 • Theoretische kennis van de werking het begrotingsproces en de ontwikkelingen in de financiële functie
 • Recente praktische ervaring met het vakgebied financieel management, bijvoorbeeld in een functie FEZ, IRF of als controller bij uitvoeringsorganisaties

Voor meer informatie: Suzan Ouwerkerk (070 – 342 4900)

Leergroepbegeleiders voor startersprogramma’s

Als leergroepbegeleider begeleid je een complete opleiding vanaf de zijlijn. Je rol is het ontvangen van deelnemers en gastdocenten, het duiden van de rode draad van het programma, het vertalen van theorie naar de actuele werkpraktijk van de deelnemers en het bewaken van het groepsproces. Leergroepbegeleiders worden voornamelijk ingezet bij startersprogramma’s (traineeprogramma’s, essentieprogramma). De inzet bedraagt meerdere dagen per jaar. Vereisten:

 • Brede ervaring binnen de Rijksoverheid (bij voorkeur combinatie van beleid, uitvoering, bedrijfsvoering en/of toezicht)
 • Meerdere dagen per jaar inzetbaar.

Voor meer informatie: Ron Berkhout (070 – 342 4900)

Docent kostprijsmodel

Docent met kennis van (de werking van) het kostprijsmodel om enkele keren per jaar een dagdeel les te geven over het kostprijsmodel in de opleiding Werking van agentschappen of daarvan afgeleide maatwerkopleidingen. Vereisten:

 • Theoretische kennis over de achtergrond en opzet van het kostprijsmodel
 • Praktische ervaring met de werking van het kostprijsmodel

Voor meer informatie: Suzan Ouwerkerk (070 – 342 4900)

‘Beleidsdirecteuren’ begrotingssimulatie

De begrotingssimulatie is een vast onderdeel van tal van (maatwerk)opleidingen van de Rijksacademie. Deelnemers worden uitgedaagd om met elkaar een nieuwe begroting voor een fictief ministerie op te stellen en zo aan den lijve te ondervinden hoe het “spel met de knikkers” wordt gespeeld. In deze simulatie is een belangrijke rol weggelegd voor overleg en onderhandeling met de ‘beleidsdirecteuren’. De rol van beleidsdirecteur in de simulatie neemt ongeveer een dagdeel in beslag. Vereisten:

 • Kennis en ervaring met de dilemma’s van beleid en deze uit kunnen leggen
 • Statuur van een beleidsdirecteur
 • Ervaring met het spelen van een rollenspel

Voor meer informatie: Suzan Ouwerkerk (070 – 342 4900)

Docenten / gastsprekers actualiteiten bedrijfsvoering

Voor tal van onze opleidingen zijn wij op zoek naar docenten/gastsprekers die goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering. Het kan gaan om ontwikkelingen in specifiek de domeinen HR, ICT of I&A of over bredere ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering (beleidskaders, bundeling, sturingsrelaties etc.). De inzet bedraagt ongeveer één dagdeel per keer. Vereisten:

 • Goed aangehaakt op actuele ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering en/of specifieke terreinen van de bedrijfsvoering
 • Ontwikkelingen kunnen relateren aan de dagelijkse werkpraktijk
 • Oog voor dilemma’s van deelnemers

Voor meer informatie: Ron Berkhout (070 – 342 4900)

Ervaren experts en managers voor incidentele inzet

Wij zijn regelmatig op zoek naar ervaren experts en managers voor bijvoorbeeld rollenspelen, simulaties, opdrachtbegeleiding, referaatbeoordeling, maar ook als dagvoorzitter, deelnemer in een paneldiscussie, etc. De inzet op jaarbasis is flexibel in te vullen.

Voor meer informatie: Ron Berkhout (070 – 342 4900)

Begeleider simulatie agentschapsmodel (‘Appeltje-eitje’)

‘Appeltje-eitje’ is een simulatie over de werking van het agentschapsmodel. De simulatie dient als motor om de werking van het agentschapsmodel te verhelderen, inclusief alle belangen, valkuilen en dilemma’s die je daarin kunt tegenkomen. Als begeleider leidt je de deelnemers door de simulatie heen, bewaak je het proces en maak je bruggetjes naar theorie en praktijkervaringen van deelnemers zelf. Je stuurt waar nodig bij op het proces en houdt iedere deelnemer betrokken bij de simulatie. Vereisten:

 • kennis van het sturingsmodel agentschappen en actuele regelgeving rondom agentschappen
 • ruime praktische ervaring met agentschappen en de specifieke rollen in het agentschapsmodel, zodat je best practices kunt delen met anderen
 • kennis van de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen voor een agentschap
 • Affiniteit met het begeleiden van groepen

Voor meer informatie: Suzan Ouwerkerk (070 – 342 4900)

Docenten HR-accounting en strategische personeelsplanning

Docenten met een brede kennis van het HR-vakgebied bij het Rijk en praktische ervaring met het ontwikkelen en implementeren van een Strategisch Personeelsplan en/of HR-accounting, om een aantal dagdelen per jaar les te geven aan een doelgroep van P&O-adviseurs. In eerste instantie in samenwerking met externe consultant. Vereisten:

 • Ruime kennis op het brede terrein van HR binnen het Rijk
 • Op de hoogte van recente ontwikkelingen in het HR-vakgebied
 • Praktische ervaring met strategische personeelsplanning en/of HR-accounting, als HR-manager en/of HR-controller
 • Best practices kunnen benoemen en uitleggen

Voor meer informatie: Ron Berkhout (070 – 342 4900)

Docenten IT en informatiemanagement

Voor diverse opleidingen zijn wij op zoek naar docenten op het terrein van ICT bij de Rijksoverheid om een aantal keren per jaar een dagdeel les te geven. Ook het traineeprogramma voor ICT dat dit najaar van start gaat vraagt om nieuwe enthousiaste docenten die hieraan hun steentje willen bijdragen. Vereisten:

 • brede ervaring op ICT terrein bij de Rijksoverheid
 • werkzaam in de vakgebieden: informatiemanagement, projectmanagement ICT, integrale beveiliging (Cyber, fysieke beveiliging, infobeveiliging en/of databeveiliging) of ICT-architectuur

Voor meer informatie: Ron Berkhout (070 – 342 4900)

Leren bij de Rijksacademie

De Rijksacademie richt zich op het ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden, houding en gedrag die kenmerkend zijn voor het ambtelijk vakmanschap binnen de vakgebieden audit, bedrijfsvoering, financieel management en economie.

Onze leeractiviteiten zijn optimaal toegesneden op de directe toepasbaarheid binnen de werkpraktijk van het Rijk. Leren en ontwikkelen start bij ons vanuit het perspectief van de lerende. We kiezen voor leervormen en activerende werkvormen die het hoogste leerrendement opleveren en houden rekening met de individuele leerstijlen van deelnemers.

Samen leren, leren van elkaar  en uitwisselen van ideeën en ervaringen vormen de basis van ons leerconcept.

Ook onze opleidingslocatie aan de Zeestraat maakt nadrukkelijk onderdeel uit van ons leerconcept. Wij geloven sterk in de rol van een prettige en veilige leeromgeving, waar deelnemers zich welkom en thuis voelen. Een huis waar iedereen elkaar kan ontmoeten met één gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling van de rijksdienst als lerende organisatie.