IThiek in het digitale curriculum CIO-adviseurs

Eind september startte het Curriculum CIO adviseurs in ons anderhalve-meter-proof-pand aan de Zeestraat. Na slechts één fysieke opleidingsdag werden de aangescherpte coronaregels van kracht en zijn we online verder gegaan met deze 10-daagse opleiding. Dat vroeg aanpassingen in het programma, maar de groep van 13 deelnemers bleef enthousiast. Alle deelnemers zijn werkzaam in een adviesrol in het I-domein bij verschillende departementen. In het CIO Curriculum komen een breed aantal thema’s aan de orde. Dit varieert van Privacy, Inkoop, Toetsingsmodellen tot IT- Architectuur.

IThiek in het digitale curriculum CIO-adviseurs

Eind september startte het Curriculum CIO adviseurs in ons anderhalve-meter-proof-pand aan de Zeestraat. Na slechts één fysieke opleidingsdag werden de aangescherpte coronaregels van kracht en zijn we online verder gegaan met deze 10-daagse opleiding. Dat vroeg aanpassingen in het programma, maar de groep van 13 deelnemers bleef enthousiast. Alle deelnemers zijn werkzaam in een adviesrol in het I-domein bij verschillende departementen. In het CIO Curriculum komen een breed aantal thema’s aan de orde. Dit varieert van Privacy, Inkoop, Toetsingsmodellen tot IT- Architectuur.

Begin december stonden we stil bij de ethische dilemma’s waar je mee te maken krijgt als het gaat over beleidstoepassingen van ICT en algoritmen. Gedurende deze opleidingsdag hebben docenten Chandro Kandiah (EZK/ LNV) en Jean-Charles Nyabusore (RWS) samen met projectmanager Rene Kiebert (Rijksacademie) een aansprekende sessie neergezet waarin de deelnemers geconfronteerd werden met diverse ethische dilemma’s.  

Chandro en Jean- Charles namen de groep mee in de historie van ethiek aan de hand van een aantal zeer actuele voorbeelden. Van zelfrijdende auto’s (“wie is er aansprakelijk?”) via de San Bernardino Terror case (“moet de softwareleverancier de overheid toegang geven tot versleutelde informatie?”) Tot slot dichter bij huis de CoronaApp (“mag de overheid een dergelijke app verplichten als de Volksgezondheid in het geding is?”)

Bij al de dilemma’s keken de deelnemers vanuit verschillende theoretische stromingen naar de vraagstukken. Hiervoor werd door de docenten stilgetsaan bij het Utilisme (Jeremy Bentham), Kant’s plichtenethiek en Aristoteles’ deugdenethiek. Terwijl techniek steeds meer mogelijk maakt is het belangrijker dan ooit dat adviseurs in een i- rol bewust zijn van de afweging die ze kunnen maken. Dat vonden de deelnemers volgens hun reacties ook. “Heel boeiend, mijn ogen zijn geopend”.  “Barlastige kwesties en afwegingen” en “Ethisch verantwoord heeft vele smaken”.

In 2021 organiseren we deze opleiding vier maal. De eerste uitvoering start in februari 2021. Klik hier om je in te schrijven voor Curriculum CIO adviseurs in 2021.