De Rijksacademie is opgezet om de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk te helpen verbeteren. Rijksambtenaren ontwikkelen zichzelf, delen kennis met collega-ambtenaren en werken aan het vergroten van hun vakmanschap; een samenbundeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding/rolopvatting. Wij doen dit op een klantgerichte manier, innovatief en op een leven lang leren gericht.
Vraag hier alvast de nieuwe studiegids aan!Studiewijzer, zoek de passende opleiding.

Opleidingen en congressen die binnenkort starten

14-11-2018
Als auditor wil je graag een objectief oordeel geven, maar psychologische effecten kunnen je objectiviteit onbewust behoorlijk beïnvloeden. Zijn we wel zo objectief als we zouden willen zijn? Tijdens deze opleiding leer je hoe mensen oordelen, hoe je valkuilen voor oordeelsvorming kunt herkennen en wat je eraan kunt doen. Ook leer je wanneer je je intuitie juist wel of niet kunt inzetten om tot een effectief oordeel te komen.
19-11-2018
Een business case is een instrument voor de onderbouwing om wel of niet te starten of verder te gaan met een project. De business case omvat een kosten-batenanalyse, inclusief opties, benodigde bronnen en risicobeheersing. Daarom is het essentieel dat je over de juiste informatie beschikt en dat je deze informatie op een duidelijke wijze (cijfermatig) kunt ordenen. In deze opleiding leer je hoe je een business case kunt analyseren en beoordelen. Eveneens wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen op dit terrein.
19-11-2018
Hoe interpreteer je een business case? Hoe kun je effectief invloed uitoefenen in een politiek proces? Hoe beargumenteer je zaken en hoe zet je je overtuigingskracht optimaal in? De heilige …
20-11-2018
Geld, daar gaat het om bij het financieel management van de overheid, en steeds vaker ook bij het beleid zelf. Inzicht in de openbare financiën is daarom onmisbaar, of je nu financieel medewerker of beleidsmedewerker bent. De basisopleiding VOFHA biedt je een brede blik in de wereld van het geld bij de rijksoverheid.

Uitgelichte opleidingen

We leven in een wereld waar algoritmes in toenemende mate bepalen welk nieuws we te zien krijgen, het stemgedrag van de burger wordt beinvloed en zelfrijdende auto’s beslissen hoe ze moeten handelen in noodsituaties.

Actueel

RADIO verzorgt drie webinars over de invloed van ICT-ontwikkelingen op de overheid. Een webinar is een live online uitzending met beeld en geluid, waarin deelnemers kunnen reageren. Webinars kun je op alle (mobiele) apparaten volgen.

Beats of Change! Dat is het thema dat centraal stond bij de startconferentie voor alle trainees van het Rijk. In totaal kwamen 265 Rijkstrainees, Financial trainees, ICT trainees, Inkooptrainees en Rijks Audit trainees samen in de Fokker Terminal in Den Haag.

Congres ‘Anders werken’ 18 juni 2018. Bekijk hier het verslag en de fotoimpressie.

Minister Wopke Hoekstra opende dinsdag ‘Uitvoering in Beeld’, de dag van de uitvoering op de Rijksacademie. In zijn speech benadrukte hij het belang en de centrale positie van de uitvoering: ‘Als de acteurs niet op komen dagen, is er geen voorstelling. Zonder spelers is er geen wedstrijd. En, u voelt hem misschien al aankomen, geen overheid zonder uitvoering’.