De Rijksacademie is opgezet om de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk te helpen verbeteren. Rijksambtenaren ontwikkelen zichzelf, delen kennis met collega-ambtenaren en werken aan het vergroten van hun vakmanschap; een samenbundeling van kennis, vaardigheden en beroepshouding/rolopvatting. Wij doen dit op een klantgerichte manier, innovatief en op een leven lang leren gericht.
Vraag hier alvast de nieuwe studiegids aan!Studiewijzer, zoek de passende opleiding.

Opleidingen en congressen die binnenkort starten

24-09-2018
Op maandag 24 september organiseert de Rijksacademie het jaarlijkse miljoenennotacongres. Je bent welkom vanaf 14:15 uur op de Rijksacademie.   Het gaat goed met de economie. Het CPB verwachtte in …
24-09-2018
Geld, daar gaat het om bij het financieel management van de overheid, en steeds vaker ook bij het beleid zelf. Inzicht in de openbare financiën is daarom onmisbaar, of je …
25-09-2018
Om je manager deskundig te kunnen adviseren is kennis van het ambtenarenrecht onontbeerlijk. Na afloop van deze opleiding ken je alle relevante rechtspositionele wet- en regelgeving en weet je hoe …
25-09-2018
De Rijksoverheid heeft een omvangrijk stelsel aan wet- en regelgeving voor de inrichting, sturing en beheersing van haar eigen (financiële) bedrijfsvoering. Voor auditors is kennis over deze wet- en regelgeving essentieel …

Uitgelichte opleidingen

Deze opleiding reikt je een inleiding in de macro-economie aan. Aan de orde komen de determinanten van zowel de structurele als de conjuncturele ontwikkeling van de economie. Vervolgens wordt aandacht …
Digitale platformen zijn te beschouwen als ecosystemen voor interactie tussen burgers, consumenten, bedrijven en/of de overheid. Met behulp van een geschikte governance, en wanneer er voldoende kritische massa aan deelnemers …
Op vrijdag 21 september organiseert de Rijksacademie een congres over het klimaatbeleid. Je bent welkom vanaf 14:15 uur op de Rijksacademie. Aanleiding voor dit congres is het Nederlandse Klimaatakkoord. Je …
Op donderdag 20 september organiseert de Rijksacademie de Subsidie bootcamp.Dit is de eerste editie van de Subsidie bootcamp. Deze dag is bedoeld om een kickstart te geven aan iedereen die …

Actueel

Beats of Change! Dat is het thema dat centraal stond bij de startconferentie voor alle trainees van het Rijk. In totaal kwamen 265 Rijkstrainees, Financial trainees, ICT trainees, Inkooptrainees en Rijks Audit trainees samen in de Fokker Terminal in Den Haag.

 

 

 

Congres ‘Anders werken’ 18 juni 2018. Bekijk hier het verslag en de fotoimpressie.

Minister Wopke Hoekstra opende dinsdag ‘Uitvoering in Beeld’, de dag van de uitvoering op de Rijksacademie. In zijn speech benadrukte hij het belang en de centrale positie van de uitvoering: ‘Als de acteurs niet op komen dagen, is er geen voorstelling. Zonder spelers is er geen wedstrijd. En, u voelt hem misschien al aankomen, geen overheid zonder uitvoering’.

Op vrijdag 18 mei jl. organiseerde de Rijksacademie in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën het Verantwoordingscongres. Tijdens het congres werd een volle zaal met toehoorders op speelse wijze geïnformeerd over de hoogtepunten van Verantwoordingsdag (woensdag 16 mei jl.). Het thema was de eerste verantwoordingsdag voor een nieuw kabinet.