Toegankelijkheid

De Rijksacademie wil dat iedereen deze website kan gebruiken.

Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan bepaalde toegankelijkheidsnormen.

Op dit moment voldoet de website nog niet aan alle toegankelijkheidseisen. Op korte termijn zullen we een onderzoek starten om de toegankelijkheid van deze website te toetsen.