Traineecafé Toeslagenaffaire

Met het Rijkstraineeprogramma werken we actief aan de professionalisering van de startende ambtenaar. In dit kader was er op 1 oktober een digitale traineecafé Toeslagenaffaire georganiseerd, wat resulteerde in een mooie interactieve sessie over een gevoelig thema. Vragen die centraal stonden waren; wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode? Waar wordt momenteel aan gewerkt? En ook: hoe is het werken in de spotlights?

Enkele collega’s van de Belastingdienst vertelden hoe het is om de directeur-Generaal van Toeslagen te adviseren in de storm van de toeslagenaffaire en om bij te dragen aan de opbouw van een eigenstandig directoraat. Ook werden ervaringen gedeeld van Rijkstrainees die betrokken zijn geweest bij werkzaamheden rond de Toeslagenaffaire. Hoe hebben zij dit beleefd en ervaren? Deze vragen zorgden voor een goede en open discussie over ambtelijk vakmanschap, dilemma’s, tegenspraak en het grotere plaatje zien.

Beeld: ©Rijksacademie